Sykepleiere som smiler mot kamera

Nordlandssykehuset HF

Om oss

Nordlandssykehuset er Nord-Norges nest største helseforetak med tjenestetilbud som et tradisjonelt sentralsykehus. Sykehuset har både lokale-, fylkesdekkende- og landsdelsdekkende funksjoner.

Prakt​​isk informasjo​​​​n​​​

Nordlandssykehuset HF er Nord-Norges nest største helseforetak med tjenestetilbud som et tradisjonelt sentralsykehus. Helseforetaket har over 4000 medarbeidere og betjener en befolkning i lokalsykehusområdet på ca. 136 000 i 20 kommuner i regionene Salten, Lofoten og Vesterålen. I tillegg har foretaket flere fylkesdekkende funksjoner for hele Nordland og regionale funksjoner for hele Nord-Norge.

Nordlandssykehuset har et omfattende tilbud både innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus og er lokalisert både i Salten, Lofoten og Vesterålen. Den største delen av virksomheten er lokalisert til det somatiske og det psykiatriske sykehuset i Bodø. Foretaket har også lokalsykehus på Gravdal i Lofoten og Stokmarknes i Vesterålen, samt flere distriktspsykiatriske sentre og ambulansestasjoner i Salten, Lofoten og Vesterålen. 

Nordlandssykehuset er klinikkorganisert med gjennomgående ledelse på tvers av lokalisasjonene. Foretaksadministrasjonen er lagt til det somatiske sykehuset i Bodø.
Nordlandssykehuset har tatt en ledende rolle i å utvikle og ta i bruk innovative teknologiske løsninger i pasientbehandlingen, både internt i sykehusene og i pasientens hjem. Som eksempler kan nevnes teknologiske løsninger for hjemmedialyse der pasienten kan monitorere og rapportere vitale parameter og kommunisere digitalt om sin helsetilstand med sykehuset via app på mobil. Nordlandssykehuset har også tatt i bruk elektronisk registrering av vitale pasientdata (news score) via Medanets app på mobiltelefon. Data lagres direkte i pasientens journal. 

Helseforetaket er en stor utdannings- og forskningsinstitusjon. I samarbeid med Universitetet i Tromsø, tilbyr Nordlandssykehuset komplett studium for femte- og sjetteårs medisinerstudenter. Forskningsaktiviteten er stor og voksende, både innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus.

I løpet av de siste 15 årene har Nordlandssykehuset investert om lag 5,5 milliarder kroner i nye sykehusbygg. Nytt lokalsykehus på Stokmarknes ble tatt i bruk i 2014, og det moderniserte og utbygde somatiske sykehuset i Bodø ble ferdigstilt i 2021. 

Nordlandssykehuset HF har et budsjett på nærmere 5 milliarder kroner. Ansatte: 3 454 årsverk fordelt på 4 807 ansatte. 

Nordlandssykehuset HF har som visjon å være ledende på kvalitet.​​

Har du behov for øyeblikkelig hjelp? Ring 113. 

Sentra​lbo​rdene

Vesterålen:75 42 40 00

  • Legevakt: 116 117
  • Pasientreiser: 05515
  • Helsenorge: ​23 32 70 00
  • For endring/avbestilling.​ av poliklinisk time, ta kontakt med Timeservice, telefon 75 57 10 00. Telefontid: 08.00-15.30.
  • For endring/avbestilling av innleggelse og operasjoner, se kontaktinformasjon i innkallingen du har mottatt eller ring sentralbordet 75 53 40 00   
  • Er du usikker på hvor du skal henvende deg, kan du sende e-post til postmottak@nordlandssykehuset.no​ OBS! Ikke send personopplysninger.

​​Post​adre​​sse

Det er felles postmottak for alle sykehus i Salten, Lofoten og Vesterålen. Adressen er:
Nordlandssykehuset HF
Navn/avdeling/enhet
8092 Bodø


​​​Kommunikasjonsavdelingen ved Nordlandssykehuset tar imot henvendelser fra media. Det kan være knyttet til aktuelle nyhetssaker, daglige hendelser, forskning eller andre ting. 

​Ønsker du å endre tidspunkt for timen du har fått, kan du be om ny tid på helsenorge.no​. Vær oppmerksom på at bytte av tidspunkt kan føre til lengre ventetid. Ta kontakt med fastlegen dersom du blir dårligere i ventetiden.

Du kan også ringe Timeservice for endring/avbestilling av poliklinisk time, telefon 75 57 10 00. Telefontid: 08.00-15.30.

​Alle våre lokasjoner har parkering i umiddelbar nærhet til sykehuset, Bodø sentrum har avgiftsparkering (EasyPark-appen kan benyttes og har kode 8149). Klikk på bildet for fullversjon.

Bo​​dø, sentrum


Tegning av området til sykehuset i Bodø sentrum


Bodø, R​ønvik

Tegning av området til sykehuset i Rønvik, Bodø


Gravdal


Tegning av området til sykehuset i Gravdal, Lofoten


Stokmark​nes

Tegning av området til sykehuset i Stokmarknes, Vesterålen​​Alle våre lokasjoner har handicap-parkering.​


Pasienten og pasientens nærmeste kan klage til Kontrollkommisjonen på forhold de mener er uriktige. Den som har begjært innleggelsen kan også i enkelte saker ha klagerett.

Kontrollkommisjonenes hovedoppgave er å sikre den enkelte pasients rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet.

Kommisjonene skal derfor føre kontroll med alle tvangsvedtak som treffes. De skal også behandle klager på vedtak om etablering, opprettholdelse eller opphør av tvungent psykisk helsevern. Kommisjonen skal prøve om alle vilkårene for tvungent vern er oppfylt. 

Kontaktpersoner:

  • Leder: Bjørn Kristian Storli, mobil 95 92 21 81
  • Nestleder: Tarjei Ræder Breivoll, mobil 91 82 96 74

Post​​adre​sse:

Kontrollkommisjonen NLSH Psykiatri
Postboks 134
8001 Bod​ø

Frem til svangerskapsuke 12 har kvinner i Norge rett til selvbestemt abort. Mellom uke 12-18 kan kvinnen få abort dersom hun fyller vilkårene som stilles i abortlovens §2.

​​​​Nordlandssykehuset HF erkjenner at vår aktivitet påvirker det ytre miljø. Vi skal derfor bidra til å redusere utslipp fra egen drift i samarbeid med de andre foretakene i Helse Nord.​​​

Gavene er gledelige bidrag og støtter blant annet utvikling av bedre behandling og forskning samt tiltak for økt velferd og adspredelse for pasientene. Les mer om gaver/donasjon til Nordlandssykehuset.​


​​Organ​​​isering

​​Styret i Nordlandssykehuset består av administrerende direktør, styreleder, nestleder og styremedlemmer.Retningslinjen inneholder en sammenstilling av regler og retningslinjer som omhandler likestilling og forbud mot diskriminering ved Nordlandssykehuset. Retningslinjen er spesielt utarbeidet som dokumentasjon i forbindelse med forskningssøknader til Norges forskningsråd og EU (såkalte Gender Equality Plans - GEPs).Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon om dette.

Les mer om Nordlandssykehusets redegjørelse for aktsomhetsvurderinger som er gjort

​​​

​Nordlandssykehuset skal være et sykehus preget av kvalitet, trygghet og respekt. Pasienten skal være i fokus ved alle våre valg, og vi vil arbeide kontinuerlig for å forbedre våre tjenester.


​Tilgang til informasjon har aldri vært større enn i dag. Dette gjelder også informasjon knyttet til sykdom og helse. For å sikre befolkningen tilgang til korrekt og oppdatert informasjon, må spesialisthelsetjenesten være til stede der befolkningen søker informasjon. Vi må ta i bruk virkemidler og kommunikasjonskanaler tilpasset dagens virkelighet. Kunnskap om våre målgrupper, hvor de henter informasjon og deres bruk av ulike kommunikasjonskanaler, er avgjørende for å nå våre pasienter, pårørende og samarbeidspartnere med informasjon. Åpenhet og formidlingsevne er avgjørende.​

Kommunikasjonsstrategi for Nordlandssykehuset 2023-2026​Brukerutvalget skal være pasientenes og befolkningens talerør inn i helseforetaket. 


Ungdomsrådet skal hjelpe Nordlandssykehuset med å arbeide for gode overganger fra ungdomsfasen mot voksenfasen på sykehus. Medlemmene i ungdomsrådet har erfaringskompetanse fra både fysiske og psykiske helseutfordringer.​Me​​r o​m No​​​rdlandssykehuset​

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Nordlandssykehuset. ​Alle kan søke om innsyn i saksdokumentene. Postjournalene blir lagt ut fortløpende på denne nettsiden.​


En gul sommerfugl med et hjerte inni ble i 2002 valgt som Nordlandssykehusets logo. Et utradisjonelt valg til helseinstitusjon å være. Men et sterkt og tydelig valg for det fokus vi som sykehus vil ha: livet og omsorgen for det enkelte menneske.​

Te​​gn​​ing av sommerfugl

​Sommerfuglen er, til tross for sin skjørhet, et sterkt symbol på den styrke og livsvilje som ligger i selv det minste liv.
En gul og blå logo


Inni sommerfuglen er det et hjerte. I det ligger vårt fokus på den omsorg vi har både for pasienter og pårørende.

Fargen gul er en parallell til solens farge, som kilde til alt liv.

Vi møter sykehuset i mange av livets faser. Det kan være ved fødselen, livets begynnelse eller ved døden, livets avslutning. Og det kan være i alle de mindre eller større forhold som gjør at sykehuset blir stedet for behandling og hjelp.

Nordlandssykehuset ble til 1. januar 2002 som et resultat av at staten overtok sykehusene. De tre tidligere sykehusene Nordland sentralsykehus, Nordland psykiatriske sykehus og Lofoten sykehus ble til én ny enhet, ikke bare på papiret, men også i det praktiske arbeid. Etter hvert ble også sykehuset i Vesterålen en del av Nordlandssykehuset. 

Vi er et helseforetak som med pasienten i sentrum vektlegger høy medisinsk kvalitet, trygghet og respekt for våre pasienter. På denne måten ønsker vi å skape et sykehus der det enkelte menneske blir ivaretatt på beste måte.

Og i dette arbeidet er den gule sommerfuglen med sitt hjerte vårt merke.​​

Nordlandssykehuset bruker sosiale medier for å kommunisere med alle våre målgrupper, slik som pasienter og pårørende, medier, helsepersonell og den øvrige befolkningen. Du finner oss på Facebook, Twitter, YouTube​, LinkedIn og Instagram​.​
Sist oppdatert 03.10.2023