Kurs og opplæring for pasient og pårørende

Alfabetisk oversikt over kurs og opplæring for pasienter og pårørende. Her finner du lokale, regionale og nasjonale kurs. Søk på diagnose for å finne relevant kurs. Du må ha henvisning for å delta på lærings- og mestringskurs.

Sjekk stavingen og prøv eventuelt et annet ord.