Dame med hijab prater med kollega

Media

Kommunikasjonsavdelingen koordinerer og samordner sykehusets kontakt med media, og er rådgivere for ansatte og ledere ved mediekontakt.

Medievakt, tlf. 48 02 07 71 (Ikke send sms) 

​Betjenes fra klokken 08.00-21.00.

kommunikasjon@nordlandssykehuset.no (betjenes 08.00-15.30 på hverdager)

Kommunikasjonsarbeidet i Nordlandssykehuset tar utgangspunkt i de lover og forskrifter som regulerer helsevesenet og offentlig virksomhet i Norge.

Nordlandssykehusets forhold til media skal være preget av åpenhet og forståelse for de ulike roller vi spiller i samfunnet. Kommunikasjonsavdelingen koordinerer kontakten med media og formidler kontakt til helseforetakets ledelse, fagmiljø og andre ansatte.
Alle pasienter har rett til vern mot spredning av opplysninger om personlige og helsemessige forhold. Dette gjelder også personer som har vært utsatt for ulykker.
 
Nordlandssykehuset gir derfor ikke opplysninger om skadeomfang på pasienter som er akuttinnlagt etter ulykker. I beredskapssituasjoner eller ved store hendelser kan det bli gjort andre vurderinger. 
 
Henvendelser om voldssaker og kriminalsaker må rettes til politiet.

 

Media er velkommen til Nordlandssykehuset for å formidle nyheter fra vår virksomhet. Kommunikasjonsavdelingen bistår journalisten og fotografer med nødvendige avtaler for å gjennomføre intervju og fotografering/filming. 

Dersom media ønsker å intervjue pasienter, skal dette skje etter avtale og samtykke fra aktuell pasient. For barn og personer uten samtykkekompetanse, gjelder foreldrenes/verges samtykke. I slike tilfeller, skal media i tillegg kontakte Kommunikasjonsavdelingen som gjør nødvendige avtaler med ledelse på aktuell avdeling/enhet. Dette gjøres for å sikre at intervjuet kan gjennomføres i samråd med pasient og uten at det kommer i konflikt med pasientens behandling og øvrig aktivitet på avdelingen/enheten.

Fotografering, filming og lydopptak av generell karakter på sykehusenes avdelinger og områder, skal være avtalt med Kommunikasjonsavdelingen, som gjør nødvendige avklaringer med lokal ledelse på forhånd. I slike situasjoner må media påse at pasienter, pårørende og andre besøkende i sykehusene, ikke fotograferes, filmes eller gjøres lydopptak av.

Nordlandssykehuset bruker sosiale medier for å kommunisere med alle våre målgrupper, slik som pasienter og pårørende, medier, helsepersonell og den øvrige befolkningen. Du finner oss på Facebook, X, YouTube​, LinkedIn og Instagram​.​

Nordlandssykehusets kommunikasjonsstrategi

Helen K. Langfors Åsli

Kommunikasjonsrådgiver

helen.katrin.asli@nordlandssykehuset.no

Ida Kristin Dølmo

Kommunikasjonsrådgiver

ida.kristin.dolmo@nordlandssykehuset.no

Ulrikke Jenssen Følvik

Kommunikasjonsrådgiver

ulrikke.jenssen.folvik@nordlandssykehuset.no

Annette Fretheim Karlsen

Kommunikasjonsrådgiver

annette.fretheim.karlsen@nordlandssykehuset.no
Sist oppdatert 02.05.2024