Gaver og donasjoner

Gaver til Nordlandssykehuset er gledelige bidrag som blant annet støtter utvikling av bedre behandling og forskning, samt tiltak for økt velferd og adspredelse for pasientene.

To klovner som holder en bamseflodhest

Barneklinikken ved Nordlandssykehuset behandler syke barn fra hele Nordland.

Behandlingen av pasienter er fullt statlig finansiert, men på forespørsel har Barneklinikken opprettet en konto for gaver og donasjoner fra privatpersoner, foreninger, bedrifter og andre.

Pengene vil bli brukt til å gjøre sykehusoppholdet hyggeligere for pasienter og pårørende ved klinikken, i form av trivselstiltak som for eksempel leker og utstyr til barna. 

Innkjøp av maskoten Hippo og samarbeid med Sykehusklovnene finansieres også av gavepenger.

På Barneklinikken oppholder det til enhver tid seg barn med mange ulike diagnosegrupper. Vi ønsker at trivselstiltakene skal komme alle barna til gode, og oppfordrer derfor til at det ikke gis gaver til en spesiell pasientgruppe, men til alle inneliggende barn. 

Le​​ker

Av hensyn til hygiene og smittefare kan vi dessverre ikke ta imot brukte leker.


Vi setter pris på om innbetalingen blir merket med navn og adresse på giver, slik av vi får anledning til å takke for gaven.

  • Gavekontonummer til barneklinikken: 1503 27 03620. Husk å merke giroen med "Prosjekt: 22002, Gavekonto Barneavdelingen". 


Hvis noen ønsker å gi en minnegave, er det fint om klinikken kontaktes i forkant for å avklare kontaktperson.Sist oppdatert 12.07.2022