Klage p​​å​ ​​beh​an​​dl​​ing i psykisk he​​lsevern - Kontrollkommisjonen​​

Pasienten og pasientens nærmeste kan klage til Kontrollkommisjonen på forhold de mener er uriktige. Den som har begjært innleggelsen kan også i enkelte saker ha klagerett.

Kontrollkommisjonenes hovedoppgave er å sikre den enkelte pasients rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet.
 
Kommisjonene skal derfor føre kontroll med alle tvangsvedtak som treffes. De skal også behandle klager på vedtak om etablering, opprettholdelse eller opphør av tvungent psykisk helsevern. Kommisjonen skal prøve om alle vilkårene for tvungent vern er oppfylt. 


Kontaktpersoner Salten

Kontakpersoner Lofoten og Vesterålen

  • Leder: Trude Marie Wold, telefon 95 76 89 40
  • Nestleder: Astrid Lindgaard Olsen, telefon 92 60 60 65

Post​​adre​sse:

Kontrollkommisjonen NLSH Psykiatri
Postboks 134
8001 Bod​ø
 
 
Sist oppdatert 08.03.2024