Gruppe på åtte personer som smiler

Brukerutvalget

Nordlandssykehusets brukerutvalg skal bidra til å skape et best mulig sykehus for pasienter og ansatte. Brukerutvalget er et forum for innspill fra organisasjonene, pasienter og pårørende.

Har du tips til Brukerutvalget? Send oss en e-post (vi behandler saker på overordnet nivå, og ikke enkeltsaker)

​Leder av Brukerutvalget sitter i Nordlandssykehusets styre, med tale- og forslagsrett.​

Leder: Paul Daljord, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Nestleder: Gunn Strand Hutchinson, Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Medlemmer:

 • Ole André Korneliussen, Mental Helse
 • Marie Dahlskjær, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
 • Linn Christin Sø​​​​torp, RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
 • Gunn Varberg Blandford, Kreftforeningen
 • Wiggo Nilsen, Nordland​ eldreråd
 • Anna-Emilie Langås Vadnem, Samisk representant
 • Danielle Johanna Hansen, Leder Ungdomsrådet, Ungdomsrådsrepresentant
Varamedlemmer

 • Hege Sørheim Larsen, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)​
 • Marte Imingen, Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Carl Eliassen, MARBORG
 • Anja Pettersen, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
 • Espen Akerborg, RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
 • Per Dalhaug, Kreftforeningen
 • Simon Johnsen, Nordland eldreråd
 •  Nils Lennart Ranberg​Samisk representant
 • Olav Wiik Moland, Nestleder ungdomsrådet

​Brukerutvalget skal jobbe for at brukersynspunkt gis en sentral plass i utforming av pasienttilbud i Nordlandssykehuset og at brukersynspunkt fremgår i rapportering etter plan- og meldesystemet og i beslutningsgrunnlag som fremmes for administrasjon og styrer. ​
 
 

Medlemmer i brukerutvalget benytter skjemaet nedenfor til reiseregning og honorar.

 • Reiseregninger utbetales hver torsdag. 
 • Honorarer utbetales den 12. hver måned. Honorarskjemaet må registreres innen den 25. måneden før for å komme med i utbetalingen.  ​
Møtehonorar til brukermedvirkere, fastsettes som følger: 
 • ​​Fysiske møter, heldags: kr. 2080,- 
 • Telefonmøter/videomøter over 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 2080,- 
 • Telefonmøter/videomøter inntil 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 1040,-
 • I prosjekter med mange korte møter over en relativt kort periode utbetales timelønn etter satsene i Statens personalhåndbok, kr 486,- pr time.
 • Deltakelse i utvikling og gjennomføring av lærings- og mestringskurs har egne satser.
​​Godtgjørelse til leder og nestleder av brukerutvalg/ungdomsråd (Helse Nord)
 • Årlig godtgjørelse for leder kr. 27 700,- 
 • Årlig godtgjørelse for nestleder kr. 20 300,- 
Foredrag/innlegg på konferanser
 • Deltagelse på møter og konferanser hvor utgifter til reise, diett og/eller konferanseavgift påløper, skal godkjennes på forhånd av foretaket. Det utbetales i utgangspunktet ikke honorar for deltakelse på kurs/konferanse. Dersom brukerrepresentanten inviteres til å holde innlegg, skal reiseutgifter og honorar primært dekkes av arrangør. ​
 • Foredrag/innlegg på konferanser kan godtgjøres i henhold til program. Forberedelse av originalforedrag kan honoreres med inntil 4 timers forberedelse (timesats 486,-) .
 • Dersom foredraget er holdt tidligere, kan representanten kreve 1 time forberedelse. Avtaler om godtgjørelse av foredrag skal inngås før oppdraget aksepteres.


Reiseregning brukermedvirker Nordlandssykehuset HF.xls

Honorarskjema brukermedvirkning.pdf

Honorarskjema brukermedvirkning - flere oppdrag samlet

​ ​

Paul Daljord

Paul Daljord

Leder, Brukerutvalget

post.pdaljord@gmail.com 913 61 937

Pernille Aune

Koordinator

pernille.aune@nordlandssykehuset.no
Sissel Eidhammer

Sissel Eidhammer

Koordinator (i permisjon)

sissel.eidhammer@nordlandssykehuset.no
Brukerutvalget
Nordlandssykehuset HF
Brukerutvalget
Postboks 1480
8092 Bodø

 

Kommende møter

Nyheter om Brukerutvalget

 • Gruppe på fem personer som står samlet
  4. oktober 2023
  - Vår mening må bety noe

  Ungdomsrådene møtes annet hvert år for å ta opp aktuelle felles problemstillinger, utveksle erfaringer og komme med innspill til direktørene om hva som er viktig for ungdom på sykehus. Temaet for årets samling var den store omstruktureringe...

 • Elleve personer samlet til gruppebilde
  2. oktober 2023
  Nytt senter skal hjelpe rusavhengige

  Tirsdag 26. september åpnet OpiNor, landets første senter for rusavhengige hvor behandlingstilbudet fra kommune og helsevesen er samlet i samme bygg.

 • Ordsky
  23. juni 2023
  Viktige tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende

  Nordlandssykehuset fikk inn nærmere 400 svar i forbindelse med Hva er viktig for deg-dagen. Nå er resultatene klare. 

Tidligere møter i Brukerutvalget med sakspapirer

  Sist oppdatert 08.09.2023