Styret i Nordlandssykehuset

Styret har ansvar for en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet. Styret utgjør sammen med administrerende direktør foretakets ledelse. Helse Nord RHF oppnevner styrer i helseforetakene i nord, siste gang det skjedde var 24. mars 2022.

Sty​releder

Jan Frich, Oslo

Nestleder

Olav Godtfred Klausen, Haugesund 

​Styremedlemmer, eieroppnevnte:

 • Ellen Kalstad, Karasjok
 • Ellen Beate Lundberg, Fauske
 • Jonne Kalstad, Bodø
 • Gunnar Jan Olsen, Andenes
 • Liina Veerme, Fauske

Styremedlemmer, valgt av de ansatte

 • Frida Andræ (Legeforeningen)
 • Bente Melø Arntsen (Norsk sykepleierforbund)
 • Jørn Hvalryg (Delta)
 • Monica Strand (Fagforbundet)

Brukerutvalget

Paul Daljord (observatør, Brukerutvalget)

Varamedlemmer, valgt av de ansatte:

 1. Vararepresentant Gunnar Nilssen, Norsk Sykepleierforbund 
 2. Vararepresentant Anne Malene Schevik Isaksen, Fagforbundet
 3. Vararepresentant Morten Næss, Legeforeningen
 4. Vararepresentant Merete Danielsen, Delta
 5. Vararepresentant Elin Skyrud, Norsk Sykepleierforbund
 6. Vararepresentant Liv-Eirin H Stokkedal, Fagforbundet
 

Kommende styremøter

Sist oppdatert 19.12.2023