Spesialistutdanningen av leger er svært viktig for vårt foretak. Sykehuset har søkt godkjenning som utdanningsinstitusjon helt eller delvis i 32 spesialiteter for leger, og har samarbeidsavtaler med flere universitetssykehus om spesialiseringsperioder. Se utdanningsplaner for oversikt over våre spesialiteter.​

 

Meld deg på Spesialistutdanningskonferansen for leger 2024

Spesialistutdanningskonferansen for leger 2024 arrangeres fysisk i Tromsø 16.-17. september, med RegUt Helse Nord som praktisk arrangør. 

Les mer og meld deg på!
En by ved siden av en vannmasse

 

Nordlandssykehuset HF har tre somatiske og ett psykiatrisk sykehus. Helseforetaket er organisert med gjennomgående klinikkstruktur med klinikksjef plassert i Bodø og avdelingsledere i Lofoten og Vesterålen. Det er seks somatiske klinikker og én klinikk for psykisk helse og rus.

De somatiske sykehusene er lokalisert i Bodø, Gravdal (Lofoten) og Stokmarknes (Vesterålen). Det psykiatriske sykehuset er lokalisert i Bodø, med distriktpsykiatriske sentre (DPS) i Bodø, Gravdal og Stokmarknes.

Nordlandssykehusets nedslagsfelt dekker 21 kommuner med en befolkning på 131 000 innbyggere. Helseforetaket har også regionale funksjoner som dekker Nordland fylke og hele Nord-Norge.

Er det noe som er uklart eller mangler på siden vår, ta kontakt med vår LIS-koordinator

Gruppeveiledning

Nordlandssykehuset har kommet langt i gjennomføringen av gruppeveiledning for LIS. Erfaringene er gode med grupper på tvers av fagfelt, det gir økt samhold og tilbyr et trygt sted å reflektere over ulike problemstillinger i klinisk praksis.
Gruppeveiledning på tvers av fagene gir god LIS-utdanning
LIS-leger Akutten
Sist oppdatert 06.05.2024