Spesialistutdanningen av leger er svært viktig for vårt foretak. Sykehuset har søkt godkjenning som utdanningsinstitusjon helt eller delvis i 32 spesialiteter for leger, og har samarbeidsavtaler med flere universitetssykehus om spesialiseringsperioder. Se utdanningsplaner for oversikt over våre spesialiteter.​

 

Nordlandssykehuset HF har tre somatiske og ett psykiatrisk sykehus. Helseforetaket er organisert med gjennomgående klinikkstruktur med klinikksjef plassert i Bodø og avdelingsledere i Lofoten og Vesterålen. Det er seks somatiske klinikker og én klinikk for psykisk helse og rus.

De somatiske sykehusene er lokalisert i Bodø, Gravdal (Lofoten) og Stokmarknes (Vesterålen). Det psykiatriske sykehuset er lokalisert i Bodø, med distriktpsykiatriske sentre (DPS) i Bodø, Gravdal og Stokmarknes.

Nordlandssykehusets nedslagsfelt dekker 21 kommuner med en befolkning på 131 000 innbyggere. Helseforetaket har også regionale funksjoner som dekker Nordland fylke og hele Nord-Norge.

Er det noe som er uklart eller mangler på siden vår, ta kontakt med vår LIS-koordinator

Gruppeveiledning

Nordlandssykehuset har kommet langt i gjennomføringen av gruppeveiledning for LIS. Erfaringene er gode med grupper på tvers av fagfelt, det gir økt samhold og tilbyr et trygt sted å reflektere over ulike problemstillinger i klinisk praksis.
Gruppeveiledning på tvers av fagene gir god LIS-utdanning
LIS-leger Akutten
Sist oppdatert 21.02.2024