LIS 1 - Introduksjonskurs

Alle LIS1 i Nordlandssykehuset HF, både fra Bodø, Lofoten og Vesterålen, deltar på et 3-dagers felles introduksjonskurs i Bodø, i forkant av oppstart som LIS1.

Her møter de foretaksledelse og klinikksjefer, blir kjent med oss som organisasjon, foretakets strategier og satsningsområder, får innføring i viktige elektroniske verktøy og møte med fagsjef og LIS-veileder/koordinator.

Videre får de innføring i flere relevante temaer knyttet til læringsmålplanene i kompetansemodulen for LIS1, samt felles fagprosedyrer og rutiner for hele Helseforetaket. I tilknytning til fellesdagene i Bodø gjennomføres det undervisning og kurs med lokalt innhold for LIS1 i hhv. Bodø, Lofoten og Vesterålen. Noen av klinikkene har i tillegg intern opplæring for LIS1 når de starter der, og ved rotasjonene. 


I Lofoten og Vesterålen har vi utvidede antall introduksjonsdager.

 

Sist oppdatert 27.02.2024