Dame som holder i en ryggsekk som skal legges inn i bagasjerommet på en bil

Barnehage, bolig og flytting

Nordlandssykehuset er behjelpelig med å finne bolig på det aktuelle stedet du skal tjenestegjøre. Trenger du barnehageplass, må du ta kontakt med aktuell kommune.

Bolig

Nordlandssykehuset bruker primært sin boligmasse i rekrutterings- og utdanningssammenheng. Vi har boliger av varierende størrelse og standard, og prøver så langt som mulig å dekke opp for de behov vi har. Noe av boligmassen er knyttet opp til utdanningsavtaler og noe brukes i vår rekruttering.
 
LIS1 som trenger bolig mens de tjenestegjør ved Nordlandssykehuset må så snart som mulig ta kontakt pr. e-post til der de trenger bolig:
 
 

Barnehage

Nordlandsykehuset HF har ikke egne barnehager, men du kan finne informasjon om barnehagetilbud på Bodø-, Vestvågøy- og Hadsel- kommunes nettsider.
 

Flytting

Flytteutgifter dekkes av Helsedirektoratet. Nærmere informasjon finner du på Helsedirektoratets nettsider​. Bruk Helsedirektoratets skjema for reise- og flytteutgifter.
Sist oppdatert 08.02.2024