Kurs og veiledning

Her finner du oversikt over kurs og veiledning relatert til LIS-utdanningen.

Målgruppe er erfarne LIS eller overleger som har eller vil få veilederansvar. Kurset dekker LM20 i Felles Kompetanse Modul (FKM). Kurset vil bestå av noe forberedende lesing, forelesninger, veiledningsøvelser samt arbeid med veiledningsoppgaver mellom de to kursdagene. Du deltar på kurset som helhet og må være forberedt på å legge fram video av veiledningssituasjon på kursdag 2. Antall deltakere er 20.

Kurset baserer seg på kommunikasjonskurset «Fire gode vaner» som er vist å positivt påvirke legers kommunikasjonsvaner. Målgruppen er erfarne LIS 2 og 3. LIS med kort tid til ferdig spesialist/spesialiseringsperiode vil bli prioritert. Kurset dekker LM19, 21 og 22 i Felles Kompetanse Modul (FKM). Kurset vil bestå av forelesninger og kommunikasjonsøvelser. Du deltar på kurset som helhet​.​​
 
​​
​​​

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på «FKM – Etikkrefleksjon» - som er en to timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Det er inntil 10 plasser hver gang, og vi vil arrangere dette flere ganger årlig. ​​

Felles Kompetansemodul (FKM) inneholder læringsmål som alle LIS etter ny spesialistordnin​g skal igjennom i løpet av sin spesialiseringstid. I Nordlandssykehuset gjøres dette gjennom en blanding av kurs, forelesninger, gruppedrøftinger og gruppeveiledning.​
 

Vi har satt opp undervisning i forskningsforståelse for LIS2/3 med tema:

  • Forskningsforståelse: Forskningsprotokoll, lovverk, forskningsetikk
  • Datainnsamling og analyse i forskningsarbeid
​Kontaktperson Petter Øien, petter.oien@nordlandssykehuset.no​
 

Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å sette i gang og lede forbedringsarbeid, samt delta i den videre opplæringen i foretaket. Programmets utforming stammer fra The Institute for Health Care Improvement (IHI), og vi benytter forelesere med lang erfaring med forbedringsarbeid. I tillegg til overnevnte er formålet med utdanningen å gi varig endring av tjenestene til det beste for pasienter, pårørende og medarbeidere.
 
Kurset dekker LM 13, 32, 34, 41, 42 og 43 helt eller delvis.
 
LIS med kortest tid til ferdig spesialist eller spesialiseringsperiode prioriteres. 
LIS kan også søke ordinære Forbedringsutdanning Nord. Påmelding til dette skjer via klinikksjef. 
 
Kursdatoer:
  • Nettmøte: Dato kommer
  • Første samling: Tirsdag 21. og onsdag 22. januar 2025
  • Andre samling: Tirsdag 3. og onsdag 4. juni 2025
 
​​

Gruppeveiledningen foregår enten mandag, tirsdag eller onsdag kl. 14.00 – 16.00. Vi vil sette sammen, fordele ledige plasser og evt. starte opp nye grupper ved behov to ganger i året (januar/august). De som er kommet lengst i utdanningen prioriteres først ved oppstart fra november 2020. Du vil i god tid før oppstart få nærmere informasjon om tid, sted og arbeidsformen i gruppen. Last ned påmeldingsskjema​ og send til Kristina B. Slåtsve
Sist oppdatert 24.04.2024