Rettigheter til permisjon og dekning av utgifter ved nødvendige kurs

Perm​​isjon

Har du arbeid på dager hvor du skal delta på nødvendige kurs i forbindelse med din spesialisering får du permisjon med lønn fra Nordlandssykehuset. Tiden du bruker på kurs er ikke å regne som arbeidstid, men du skal ikke tape økonomisk på din deltakelse. Deltakelse på kurs på fridager gir ikke rett til lønn. 

Ved deltakelse på kurs som kommer rett før - eller rett etter vakt tar vi hensyn til at dette kan få konsekvenser for din mulighet til å gjennomføre vakten.​

Dekning a​​v utgifter
Arbeidsgiver dekker utgifter til kost-, losji og reise i forbindelse med deltakelse på nødvendige kurs for gjennomføring av spesialiseringen. 

Gruppeveiledn​​ing

Deltakelse i gruppeveiledning anses som arbeidstid, og gruppeveiledning skal som hovedregel gjennomføres i den oppsatte arbeidstiden. 

Arbeid i forbindelse med QI-Nord

Det skal frigis nødvendig tid i arbeidstiden til å arbeide med forbedringsprosjekt etter avtale med din nærmeste leder.

Sist oppdatert 04.11.2022