Innmelding og informasjon til kommunene og ALIS

Informasjon om innmelding av ALIS med behov for gjennomføring av tjeneste ved Nordlandssykehuset HF.

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) for Nordlandssykehuset HF (NLSH) og kommunene har tidligere vedtatt en avtalemal som regulerer samarbeidet mellom NLSH og kommunene rundt lege i spesialisering allmennmedisin (ALIS). Dette er en delavtale til tjenesteavtale 6 «Avtale om lege i spesialisering allmennmedisin (ALIS) mellom Nordlandssykehuset HF og kommunene». Videre følger informasjon om rutine for innmelding av behov for tjeneste for den enkelte ALIS. 

Avtalefor​valtni​​ngen

Kommunen må ha inngått samarbeidsavtale med Nordlandssykehuset HF for at ALIS skal ha rett til stilling for spesialisering. I tillegg må kommunen være registrert som utdanningsvirksomhet hos Helsedirektoratet.
 
OSO vedtok avtalemalen i desember 2020 (sak33/2020) og avtalen ble så sendt til alle kommunene i NLSH-området for signering.  

 
De som ikke har fått signert og returnert denne avtalen finner den her

Koord​ineringen

Per i dag vil ALIS bli tilbudt ledige vikariater i LIS 2/3-stillinger på 6 måneder, som blir ledige ved følgende klinikker: 
 

Kiru​​​rgisk klini​​kk

 • Lofoten: Generell kirurgi
 • Vesterålen: Generell kirurgi og ortopedi
 • Bodø: Generell kirurgi og ortopedi
 

Medisinsk​ klini​​kk

 • Lofoten: Generell indremedisin
 • Vesterålen: Generell indremedisin
 • Bodø: Revmatologi, nevrologi, onkologi​, sykelig overvekt og diabetes, generell indremedisin (herunder; fordøyelse, infeksjonsmedisin, nyresykdommer, lungesykdommer og hjertesykdommer) 


Barnek​​linikke​n

 • Bodø: Barnemedisin​

Psykisk helse-og r​usklinikken​

 • Bodø: Barne- og ungdomspsykiatri, Psykiatri og Rus og avhengighetsmedisiner 
 • Fauske: Psykiatri                                                                                             
 • Lofoten: Barne- og ungdomspsykiatri og Psykiatri                              
 • Vesterålen: Barne- og ungdomspsykiatri og Psykiatr​​i


Har du ønske om spesialiseringsperiode? Ta gjerne kontakt!

Ingrid-Helene Kvig Jørgensen er ALIS koordinator i Nordlandssykehuset, og skal koordinere og registrere ALIS sine behov for tjeneste ved Nordlandssykehuset i forbindelse med deres spesialisering i allmennmedisin. ​

Foretaket skal registrere ALIS sine behov for tjeneste i det samme systemet som brukes i dag til registrering av LIS 2/3 i spesialisthelsetjenesten. Dette systemet kalles «Fiktiv enhet» og benyttes i Helse Nord og øvrige helseregioner. 
 
For å kunne registrere ALIS i dette systemet i NLSH (gjelder ALIS på ny utdanningsordning og de som har konvertert fra gammel til ny ordning), må det fylles ut et innmeldingsskjema. Dette skal fylles ut for hver enkelt ALIS. Skjemaet inneholder nødvendige opplysninger for registreringen og må sendes til ALIS-koordinator senest 12 mnd., før ønsket sykehustjeneste. Dette vil gi NLSH en oversikt over behovet som eksisterer per i dag og videre framover. 
 
 

Henvendelser til Nordlandssykehuset vedr. ALIS rutes på følge​​​nde vis

 • ALIS i ny ordning (og de som har konvertert) med behov for spesialiseringsperiode i sykehus: Den enkelte ALIS-lege henvises til å ta kontakt med leder for legetjenesten i egen kommune.
 • Kommunen fyller ut innmeldingsskjema på hver enkelt ALIS som sendes per mail til ingrid-helene.kvig.jorgensen@nordlandssykehuset.noSist oppdatert 20.02.2023