Spørsmål og svar om spesialistutdanningen

Som LIS-lege har du sikkert mange spørsmål. Her finner du spørsmål og svar om den nye LIS-ordningen og hva den betyr for deg.

Du kan gjennomføre indremedisin i gammel ordning men må gjennomføre infeksjonsmedisin i ny ordning.

Dette er felles læringsmål for alle LIS, uavhengig av spesialitet. Disse læringsmålene dekker kompetansekravet til for eksempel etikk, kommunikasjon, veiledning og forskning.

Dette er planene LIS tildeles i kompetansemodulen. Alle LIS vil ha minst 2 tildelte utdanningsplaner, en i sin egen spesialitet og en for de felles læringsmålene.

Fra og med 1. mars 2019.

LIS som har mer enn 3 år igjen av utdanningsløpet 1. mars 2019 må konverteres inn i det nye utdanningsløpet. LIS med mindre enn 3 år igjen av sitt spesialiseringsløp kan søke godkjenning som spesialist i gammel ordning.

LIS og fagansvarlig i spesialiteten, eventuelt Evalueringskollegium går sammen gjennom læringsmålene i utdanningsplanene som tilhører spesialiteten (del 2, del 3 og ser hvilke læringsmål LIS allerede har oppnådd kompetansen i. De resterende læringsmålene blir LIS sin individuelle utdanningsplan videre.

SERUS-rapportene ble levert for siste gang våren 2018. Hvordan vi skal rapportere på spesialistutdanningene våre til Helsedirektoratet videre, er ikke fastslått.

Sist oppdatert 31.05.2022