Fagavtaler

Med fagavtale menes avtale mellom to foretak eller mellom foretak og avtalespesialist/privat behandlingsinstitusjon/ ideell organisasjon, om oppnåelse av læringsmål.

Avtalen spesifiserer hvilke læringsmål og på hvilken læringsarena spesialiseringsperioden skal gjennomføres, og normert tid for dette. Fagavtalene inneholder også estimert kapasitet for å få spesialiseringsperioder.
 
 
Sist oppdatert 10.02.2023