Veiledning

Ved Nordlandssykehuset HF vil du som LIS1 få tilbud om gruppeveiledning elleve ganger i året. Du må delta på minimum seks av disse for å få det godkjent. Se kalender nederst på siden for undervisningsdatoer.

Felles undervisning (FKM​​) i LM-52/53/54 - Pasient og pårørende/Helsepedagogikk 

Det tilbys digital undervisning fra Lærings- og mestringssenteret  3 x pr. år. Undervisningene annonseres i kursportalen, hvor du også melder deg på
 
 
Kontaktperson og ansvarlig for undervisning: jorunn.brendeford@nordlandssykehuset.no

Felle​​s under​​visning i psykiatri, KLS 18/19

Undervisningen går over to dager (del 1 og del 2) og gjelder for LIS1 med 2-delt tjeneste (med/kir). Undervisningen arrangeres fysisk i lokaler i Rønvik (Bodø). LIS1 fra Lofoten og Vesterålen deltar digitalt. Det tilbys undervisning 2 x pr. år. LIS1 vil få innkalling til undervisningen.
 
Ansvarlig og kontaktperson i PHR-klinikk: ellen.wangsfjord@nordlandssykehuset.no

Felles und​​ervisning i psykiatri, Psykoterapi KL​P-005

Undervisningen tilbys 3 x pr. år og gjelder for LIS1 med 3-delt tjeneste (med/kir/psyk). 
Undervisningen arrangeres fysisk i lokaler i Rønvik (Bodø). LIS1 vil få innkalling til undervisningen. 
 
Ansvarlig og kontaktperson i PHR-klinikk: ulrika.larsson@nordlandssykehuset.no

​​

Sist oppdatert 21.02.2024