Mann og dame som ser på hverandre

Fag og forskning

Forskningen ved Nordlandssykehuset HF har økt kraftig i omfang de siste årene. I dag kan man vise til et høyt antall publiseringer, mange ph.d.- og postdoc-prosjekter og deltakelse i en rekke eksternt finansierte prosjekter.  Forskning er en prioritert oppgave ved Nordlandssykehuset.

Det arbeides aktivt for å fremme forskningsinteresse blant klinikere og tilrettelegge for å styrke, stimulere og videreutvikle den forskningsbaserte virksomheten innen psykiatri, somatikk og helsefag. Ambisjonene er nedfelt i Nordlandssykehusets forskningsstrategi.

Har du spørsmål om forskn​ingen ved Nordlandssykehuset eller ønsker å drive forskningssamarbeid med oss, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Forskning og innovasjon ved Nordlandssykehuset

 • En gruppe mennesker som står sammen
  27. oktober 2023
  Christian A. Kjellmo disputerte

  Cand. med. Christian A. Kjellmo disputerte for ph.d.-graden i helsevitenskap ved UiT Norges arktiske universitet fredag 27. oktober.

 • En person som sitter ved et skrivebord
  25. oktober 2023
  Christian A. Kjellmo disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap 27. oktober

  ​Disputasen skjer i auditoriet, 9. etasje, ved Nordlandssykehuset Bodø, sentrum og er åpent for alle. Disputasen blir også strømmet. 

 • Dame med briller som smiler
  6. oktober 2023
  Hilde Risvoll disputerer 12. oktober

  Risvoll er overlege i nevrologi og jobber på den nevrologiske poliklinikken i Vesterålen. 12. oktober avlegger hun sin doktorgrad ved UiT Norges arktiske universitet.

Nasjonale forskningsprosjekter

 • Cato
  26. mai 2023
  Stor variasjon i behandling av hoftebrudd

  Avdelingsoverlege og ortopedspesialist Cato Kjærvik ved Nordlandssykehuset Vesterålen har funnet ut at det er store variasjoner i etterlevelse av kunnskapsbaserte retningslinjer. Pasienter i Norge får med andre ord ikke lik behandling ved hoftebrudd.

 • Appen Kaiku Health sier Velkommen Kari
  26. mai 2023
  Fra reaktiv til proaktiv oppfølging av kreftpasienter

  Fremtidens oppfølging av kreftpasienter tar i bruk pasientrapporterte data i sanntid. Pasientens medvirkning styrkes, behandlingen blir basert på individuelle behov og pasienten får tryggere oppfølging under behandlingsforløpet.

 • Gruppe med fire forskere som snakker
  3. juni 2022
  Når luft blir kroppens verste fiende

  I løpet av bare to måneder i 2015, opplevde tre kvinner uforklarlige alvorlige komplikasjoner under samme type rutineoperasjon ved Nordlandssykehuset. Den ene kvinnen døde. Den andre ble alvorlig hjerneskadd. Den tredje kom fra det uten ska...

Sist oppdatert 09.10.2023