Mann og dame som ser på hverandre

Fag og forskning

Forskningen ved Nordlandssykehuset HF har økt kraftig i omfang de siste årene. I dag kan man vise til et høyt antall publiseringer, mange ph.d.- og postdoc-prosjekter og deltakelse i en rekke eksternt finansierte prosjekter.  Forskning er en prioritert oppgave ved Nordlandssykehuset.

Det arbeides aktivt for å fremme forskningsinteresse blant klinikere og tilrettelegge for å styrke, stimulere og videreutvikle den forskningsbaserte virksomheten innen psykiatri, somatikk og helsefag. Ambisjonene er nedfelt i Nordlandssykehusets forskningsstrategi.

Har du spørsmål om forskn​ingen ved Nordlandssykehuset eller ønsker å drive forskningssamarbeid med oss, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Forskning og innovasjon ved Nordlandssykehuset

 • En mann og kvinne som smiler
  19. februar 2024
  På leting etter risikofaktorer for postoperative sårinfeksjoner

  Postoperative sårinfeksjoner er den hyppigste komplikasjonen til kirurgi og disse gir pasienten forlenget rehabilitering, samt at det koster samfunnet ekstra ressurser. Postdoktor Kjersti Mevik ønsker nå å finne ut om noen pasienter er mer utsatt for slik infeksjon og hvilke faktorer som spiller inn.

 • Et nærbilde av en person som smiler
  16. februar 2024
  Ny klinisk studie under oppstart ved Nordlandssykehuset

  Forsker og overlege Elin Storjord ved Diagnostisk klinikk mottok i desember 2023 forskningsmidler til en klinisk forskningsstudie. Nå starter arbeidet med å inkludere pasienter med akutt intermitterende porfyri (AIP) til undersøkelser ved Nordlandssykehuset.

 • Mann som står i en trapp og smiler
  14. februar 2024
  Ny test for blodforgiftning gir raskere og sikre prøvesvar

  Legene på Helgelandssykehuset fikk prøvesvarene to dager tidligere enn før, da de testet en ny måte å analysere blodprøver ved mistanke om blodforgiftning. Det kan bety liv eller død for pasienten på lokalsykehuset. Arbeidet er gjort i samarbeid med Nordlandssykehuset.

Sist oppdatert 21.12.2023