To hender som holder mange bilder av kommunevåpen

Helsefellesskap Lofoten, Vesterålen, Salten

Målet med helsefellesskapet er å sikre bedre samhandling mellom kommuner og sykehus i pasientbehandling.

Helsefelleskapet består av ulike beslutningsnivå. Dialog- og partnerskapsmøtet er helsefelleskapets øverste styringsorgan og er nivå 1, strategisk samarbeidsutvalg er nivå 2 og faglige samarbeidsutvalg er nivå 3. Eget mandat, Vestfjorderklæringen, er vedtatt, samt egne vedtekter og handlingsplan for helsefelleskapets arbeid​. 

Disse sidene inneholder informasjon fra og om helsefellesskapet fra Nordlandssykehusets side. Kommunene har etabler et nettsted med informasjon fra et kommunalt perspektiv, se ​helsefellesskapet-nord.no​.​​ ​​​​

Helsefellesskapene ble lansert i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 - 2023, og følges opp i Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024 - 2027. Regjeringen har laget en oversiktsside om Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027.

Nyhetsbrev for helsefellesskap er laget av helsedirektoratet for at helsefellesskapene skal kunne dele nyheter og prosjekter med hverandre samt datoer og informasjon om aktuelle møter/konferanser. I nyhetsbrevet er det også informasjon/nyheter fra Direktoratet for e-helse, KS, RHFene og Helsedirektoratet. Innspill til nyhetsbrevene kan sendes per e-post til samhandlingssekretariatet.​​
 
 
    ​​

     

    ​​

    Sist oppdatert 12.03.2024