En mann og en kvinne i et rom med datamaskiner

Forskning og innovasjon

Forskningen ved Nordlandssykehuset HF har økt kraftig i omfang de siste årene. I dag kan man vise til et høyt antall publiseringer, mange ph.d.- og postdoc-prosjekter og deltakelse i en rekke eksternt finansierte prosjekter. Forskning er en prioritert oppgave ved Nordlandssykehuset.

Det arbeides aktivt for å fremme forskningsinteresse blant klinikere og tilrettelegge for å styrke, stimulere og videreutvikle den forskningsbaserte virksomheten innen psykiatri, somatikk og helsefag. Ambisjonene er nedfelt i Nordlandssykehusets forskningsstrategi.

Har du spørsmål om forskn​ingen ved Nordlandssykehuset eller ønsker å drive forskningssamarbeid med oss, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Sist oppdatert 29.05.2024