Innovasjonsprosjekter 2022-2023

VR-teknologi i innovasjonsprosjekt i Psykisk helse og rus-klinikken

For en tid tilbake inngikk Psykisk helse- og rusklinikken samarbeid med Forsvarets institutt for militærpsykiatri og stressmestring, som har utviklet en faglig metode for intensivbehandling og samtidig bruk av VR teknologi for å behandle PTSD hos veteraner. Med hjelp fra samarbeidspartner Fornix ønsker man også å implementere VR-applikasjoner tilpasset klinikken for behandling av PTSD, angst og fobier. Nå er prosjektet tildelt støtte fra Helse Nord.

Seksjon for forskning
Publisert 20.06.2022
Sist oppdatert 28.06.2022
Person prøver VR-briller

VR-briller skal etterhvert bli et verktøy for behandling av PTSD i Nordlandssykehuset. Her avbildet demonstrasjon av Fornix sin applikasjon for behandling av høydeskrekk (akrofobi).

- Dette innovasjonsprosjektet innebærer persontilpasset behandling av pasienter med alvorlige former for PTSD og angstlidelser, forteller prosjektleder Ulrika Larsson og enhetsleder Ruben Solbakken. 

Banebrytende sam​​​arbeid

Bruk av teknologiske løsninger som Virtual Reality (VR) i behandlingen av pasienter innenfor psykisk helse og rus er relativt nytt. Forsvaret har over flere år utarbeidet protokollen og har nå lang erfaring med å benytte den for behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og alle andre angstlidelser. PHR-klinikken ved Nordlandssykehuset er det første helseforetaket i landet til å ha kompetansen på dette samt å nå ta det i bruk.
Portrettbilder av Ruben Solbakken og Ulrika Larsson

Ruben Solbakken og Ulrika Larsson.

- Med god hjelp og samarbeid med teknologiutvikleren Fornix får vi både utviklet og

tilpasset nye applikasjoner til VR-brillene, som er svært godt egnet til denne behandlingsmodellen, forteller Ulrika og Ruben.

Utrolig ef​​​fektivt
Metodene som benyttes er godt kjent og har blitt validert siden 1980-tallet, men har så langt ikke blitt testet ut sivilt i spesialisthelsetjenesten.

- Det unike ved denne metoden er at den innebærer en 4-dagers intensivbehandling. Som redskap gir det utrolig effekt innen psykisk helse og rus da den er diagnoseoverskytende og persontilpasset. Dette gir pasientene våre både raskere og bedre behandling, sier Larsson.

Gruppebilde av 14 personer

Flere ansatte i Psykisk helse- og rusklinikken har fått opplæring av Forsvarets modell for behandling av angst og stresslidelser 

​Stolt og ​​​glad

Klinikksjef Hedda Soløy-Nilsen er svært fornøyd med at dette prosjektet ble innvilget. 

- Dette er noe vi uansett ønsker å satse på, men støtten fra Helse Nord gir oss utvilsomt mulighet til å få enda mer fart og kraft i arbeidet, sier hun. 

Soløy-Nilsen forteller også at et lokalt kvalitetsregister er planlagt. Formålet med dette er å sikre god dokumentasjon rundt prosjektets resultater og pasienttilfredshet. 

- Tusen takk til alle som har jobbet for å få til dette prosjektet! Jeg vil berømme alle i klinikken som har bidratt til å få prosjektet i gang og å utforme søknaden. Dette er virkelig en fjær i hatten for oss alle sammen, avslutter en stolt klinikksjef.