Bedre livskvalitet med hjemmebehandling

I Sortland kommune er batteridrevne infusjonspumper snart et alternativ som gjør at flere kan leve sitt vanlige hverdagsliv i stedet for å være lenket til en sykehusseng.

Inger Ellen Eftevand Orvin
Publisert 30.05.2023

Damer og antibiotika

– Dette er et stort steg i riktig retning. Det er nytt, spennende og ikke minst svært praktisk for pasient og sykepleiere. Mine kollegaer ser svært optimistisk på fortsettelsen av prosjektet, og synes det er utelukkende positivt at pasientene får større frihet, sier sykepleierne Louise Karlsen og Maria Thrane som deltar i prosjektet. Foto: Helen K. Langsfors Åsli

Tenk deg at den eneste grunnen til at du var innlagt på sykehus, var behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling. På alle andre måter følte du deg klar for å bo i eget hjem. 

I Sortland kommune er batteridrevne infusjonspumper snart et alternativ som gjør at flere kan leve sitt vanlige hverdagsliv i stedet for å være lenket til en sykehusseng. 

− Takket være ny teknologi vil flere pasienter oppleve større frihet og fleksibilitet. Vi gleder oss virkelig over at vi nå kan tilby denne pasientgruppen en behandling som gjør at de kan bo hjemme i store deler av behandlingsperioden, sier prosjekt- og avdelingsleder Elisabeth Bergland Jensen ved Medisinsk klinikk ved Nordlandssykehuset i Vesterålen. 

Hun leder prosjektet «Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika», og har allerede sett mange positive effekter ved omlegging av behandlingen. Prosjektgruppen består av både leger, sykepleiere, ledere, farmasøyt og brukerrepresentant.

Frihet og selvstendighet

− Jeg lar 94-åringen som var innlagt hos oss, være målbærer for pasientene som har opplevd økt livskvalitet ved at de ikke lenger trenger å være sengeliggende store deler av døgnet for å få intravenøs antibiotika, forteller Bergland Jensen. 

− Denne hedersmannen var pasient hos oss, og han var med i utprøvingen av de første pumpene vi tok i bruk. En natt var det en sykepleier på vakt som ikke hadde fått opplæring i bruk av pumpa, og slik prosedyrene er hos oss, skulle det da gjøres på «gammelmåten». Etter to infusjoner gjennom den tradisjonelle posen som ble hengt opp ved senga, kom det fra mannen: «Nu må dåkker vær’ gjæv å få den pumpa på plass igjen!»

Dermed kunne han bevege seg rundt på avdelingen med rullatoren sin, gå på do selv og kjenne på en mye større grad av frihet og selvstendighet.  ​

Innovasjonsmidler fra Helse Nord

Bruk av pumper for å gjennomføre langvarige antibiotikabehandlinger er godt gjennomprøvd ved Sørlandet sykehus. Ideen kom derfra, og deres erfaringer har kommet godt med i oppstartsperioden. Prosjektet ble våren 2022 tildelt innovasjonsmidler fra Helse Nord, og tidlig på høsten i 2022 var prosjektgruppen i gang med prosjektmøter. 

Fredag 27. januar ble en merkedag for Medisinsk avdeling
i Vesterålen. Første pasient startet opp antibiotika-behandling med de nye pumpene «CADD Solis VIP». Nå skal prosjektet implementeres videre, i første omgang i samarbeid med Sortland kommune. ​

Færre liggedøgn

Ved en rekke diagnoser kan pasienten ha behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling. Vi kan nevne infeksjon på hjerteklaff, bukhinnebetennelse eller infeksjon forårsaket av proteser eller transplantater. Slike betennelsesreaksjoner rammer mennesker i alle aldre, men tilbudet om hjemmebehandling vil i prosjektperioden kun bli tilbudt utvalgte diagnoser og oppegående og selvstendige personer over 18 år. 

− Det er ikke til å stikke under en stol at det også for sengepostene er mye å hente på å gå over til hjemmebehandling for en del av denne pasientgruppen, sier Bergland Jensen.

Dame i dressjakke

Avdelingsleder Elisabeth Bergland Jensen ved Medisinsk klinikk ved Nordlandssykehuset i Vesterålen. Foto: Oliver Bergland/Kontrafei Media AS

Nå skal pumpen blandes og stilles inn én til to ganger i døgnet, i motsetning til de tradisjonelle posene som blandes og henges opp fire til seks ganger i døgnet. Deretter er det kun generelle observasjoner i forbindelse med behandling og sjekk av innstikkssted som må gjøres. Pumpen ordner det meste selv. 

− Antall liggedøgn vil også gå betydelig ned, det samme vil belastningen på sykepleierne.

Fokus på livskvalitet

For hjemmetjenesten betyr dette at de må ha opplæring i bruk av pumpene. De må videre blande antibiotika i posene som leveres hos pasienten daglig. Bergland Jensen håper likevel at fokuset hos kommunene vil være på pasientenes livskvalitet. 

− Pasientene vil selv lære å håndtere de mest kjente alarmene. Og skulle det oppstå usikkerhet rundt bruk av pumpa, har de åpen retur tilbake til sykehuset. I tillegg er de inne i poliklinikken hos oss jevnlig for å sjekke at infeksjonen er under kontroll. Alt i alt har vi tro på at dette er et steg i retning av større bevegelsesfrihet i behandlingsperioder, og bedre opplevelse av hverdagen. For noen pasienter kan det til og med bety at de kan gå tilbake i jobb mens de er i behandling, avslutter Bergland Jensen.