Fra reaktiv til proaktiv oppfølging av kreftpasienter

Fremtidens oppfølging av kreftpasienter tar i bruk pasientrapporterte data i sanntid. Pasientens medvirkning styrkes, behandlingen blir basert på individuelle behov og pasienten får tryggere oppfølging under behandlingsforløpet.

Helen K. Langfors Åsli, Foto: Ida Kristin Dølmo og Helen K. Langfors Åsli
Publisert 26.05.2023
Ellinor

Ellinor Haukland

Det sier kreftlege og postdoktor Ellinor Christin Haukland. Hun leder prosjektet ved Kreftavdelingen i Nordlandssykehuset, som i juni 2021 implementerte digital oppfølging med Kaiku Health som standard for alle pasienter som får immunterapi. 

Kreftpasienter opplever skader oftere enn andre pasienter, og de fleste er relatert til kreftbehandlingen. I den nettbaserte appen rapporterer kreftpasientene selv symptomer, vekt og blodtrykk som sendes i sanntid til behandlingsteamet på Kreftavdelingen. Dette gir verdi­full informasjon til klinikerne  som umiddelbart kan følge opp alvorlige symptomer og tidligere oppdage forverring av sykdommen. Slik unngås overbehandling, og helsevesenet kan ivareta pasienten basert på individuelle behov og gi dem en tryggere oppfølging under hele behandlingsforløpet. Pasienten trenger ikke vente på neste sykehus avtale for å fortelle om symptomer og eventuell forverring.

– Det er et viktig mål å endre fokus fra en reaktiv til proaktiv måte å respondere på pasientens symptomer, sier Haukland.

Appen Kaiku Health sier Velkommen Kari

I den nettbasert appen rapporterer kreftpasientene selv symptomer, vekt og blodtrykk som sendes i sanntid til behandlingsteamet på Kreftavdelingen.

Øker pasientens k​​unnskap

Hovedmålet er å involvere pasienten mer i eget forløp. Ved at de selv rapporterer og fortløpende får tilbakemelding om egen helsestatus og hva de selv kan gjøre, økes pasientens kunnskap om egen sykdom. I appen Kaiku Health har pasienten også mulighet for direkte kontakt ved hjelp av chat.

Jeg vJeg var redd det skulle bli upersonlig. Men det ble det ikke. Nå får jeg svar på det jeg lurer på med en gang.

Pasient

Jeg Jeg føler meg rett og slett friere, for jeg kan fylle ut skjema og bruke appen når jeg vil.


Pasient


Studier har vist at pasienten får færre sykehusinnleggelser, kan stå lengre i behandling, opplever bedre livskvalitet, større trygghet, mindre angst, depresjoner og smerter – til og med økt overlevelse opp mot fem måneder for pasienter som får cellegiftbehandling.

– Å inkludere pasientrapporterte data i den kliniske hverdagen er frem tidens oppfølging av kreft­pasienter. Basert på innføringen ved Nordlands sykehuset, forsker vi på om vi finner tilsvarende betydning også for pasienter som får immunterapi, sier Haukland.

Hun mener dette sannsynligvis er starten på noe vi kommer til å se langt mer av i fremtiden, og avdelingen jobber videre med å utvide for denne typen oppfølging også ved andre typer målrettet kreft­behandling.

I juni 2021 implementerte Kreftavdelingen ved Nordlandssykehuset digital oppfølging med Kaiku Health som standard for alle pasie

I juni 2021 implementerte Kreftavdelingen ved Nordlandssykehuset digital oppfølging med Kaiku Health som standard for alle pasienter som får immunterapi. F.v. Nora Ness og Kari Nordland.​​

Europeisk forskningssamarb​eid

Alle pasienter som benytter Kaiku Health, blir også spurt om de vil dele data til et europeisk forskningssamarbeid med virkelig­hets data. Denne måten å dele data på gir nye muligheter for at også mindre sykehus som Nordlands­sykehuset kan delta i desentralisert forskning og større internasjonale kliniske studier i samarbeid med legemiddelindustrien.

– Ved å samle store mengder data fra mange land og la datateknologien analysere dem, får vi frem kunnskap vi ellers ikke ville fått. Samarbeidet med Kaiku Health åpner ikke bare muligheter for bedre pasientsikkerhet og bedre livskvalitet for pasientene, men også for spennende forskning, sier Haukland.


 


Unikt prosje​kt

Nordlandssykehuset deltar allerede i flere forskningsprosjekter hvor det undersøkes om digital oppfølging reduserer forekomsten av alvorlige skader, om disse kan forutsies ved bruk av kunstig intelligens og om en slik type oppfølging påvirker kreftpasientens mestring av egen sykdom, livskvalitet og overlevelse.

Prosjektet er unikt på den måten at det kombinerer kvalitetsforbedring med reell brukermedvirkning innen innovasjon og forskning. Prosjektet mottok Nordlandssykehusets pasientsikkerhetspris i 2021.​

Om prosjektet

Innovasjon- og forsknings-prosjektet «Persontilpasset digital oppfølging av kreftpasienter for en sikrere hverdag» ble startet ved Nordlandssykehuset i 2020. Kaiku Health er implementert som standard oppfølging til alle kreft pasienter som får immun-terapi, og utvides fortløpende for andre typer målrettet kreft-behandling. Prosjektet er finansiert av Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset.

Om fagfeltet​​​​

Kreftpasienter opplever skader oftere enn andre pasienter. Kaiku Health er en digital oppfølging som gjør pasientrapporterte data umiddelbart tilgjengelig, slik at symptomer kan håndteres på et tidligere tidspunkt for å unngå alvorlige skader og stopp i behandling.​​

Om forskningsgruppen​

Prosjektet utgår fra Forsknings-gruppen for kreft ved Nordlands-sykehuset, med aktiv deltakelse fra pasienter og helsepersonell. Prosjektleder er kreftlege og postdoktor Ellinor Christin Haukland. Samarbeidspartnere er det finske selskapet Kaiku Health og Kreftforeningen.

Publikas​​joner

​Haukland E., Bergerød I.J. (2022). Involving patients and next of kin to mitigate adverse events related to systemic anticancer treatment. Medication Safety in Municipal Health and Care Services. doi: 10.23865/noasp.172.ch3​