Det arbeides aktivt for å fremme forskningsinteresse blant klinikere og tilrettelegge for å styrke, stimulere og videreutvikle den forskningsbaserte virksomheten innen psykiatri, somatikk og helsefag. Ambisjonene er nedfelt i Nordlandssykehusets forskningsstrategi.

Har du spørsmål om forskn​ingen ved Nordlandssykehuset eller ønsker å drive forskningssamarbeid med oss, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Forskning og innovasjon ved Nordlandssykehuset

    Sist oppdatert 24.05.2024