Økonomisk støtte til kurs for LIS 2/3

Fagavdelingen v/ Seksjon for kunnskapsbygging administrerer ordningen med økonomisk støtte til kurs som inngår i spesialiseringsløpet for leger (LIS2/3). Aktuelle kurs for hver spesialitet er oppgitt i de ulike læringsmålplanene i kompetanseportalen.

​Det gis som hovedregel støtte til fire kurs pr. år. Støtte til flere kurs enn dette må avklares med fagdirektøren via egen klinikksjef. Før påmelding til kurs må deltakelse og permisjon avklares med egen leder.
 

LIS i sine respektive spesialiseringsløp kan søke om å få dekkes kursavgift for de kurs som er oppgitt i sin læringsmålplan i kompetanseportalen. Vi dekker også ev egenandel fra fond III v/Den Norske Legeforeningen (DNLF). Pr. tiden er den på kr 500,-
 
Reise og opphold må søkes dekt via fond III. For hotellutgifter som overstiger kr 1 150,- pr. natt, dekker foretaket det overskytene. Det forutsettes da at hotell er bestilt billigst mulig via avtalepris hos GTravel. 
 
Ved søknad om støtte til kurs som inngår i spesialiseringen benytt søknadskjemaet, som sendes som skannet vedlegg på e-post til Kunnskapsbygging. 

Så fremst det ikke er billigere alternativ, skal reise som hovedregel bestilles via egen brukerprofil hos GTravel. Det er viktig at du registrerer inn ditt private kredittkort som betalingsmiddel, samt benytter din jobb-e-post adresse i brukerprofilen. Oppgi ditt arbeidssted som firma.
 
Hvordan opprette brukerprofil hos GTravel som sykehusansatt kan du se på hjelp.nlsh.no (krever innlogging)​

Kursavgift

Oppgi Nordlandssykehusets fakturaadresse ved påmelding til kurs hos aktuell kursholder. Du slipper da å legge ut for kursavgiften selv, og faktura kommer inn til rett sted i vårt fakturasystem Agresso. Benytt følgende fakturaadresse
 
Nordlandssykehuset HF
Kost. sted 8125
Fakturamottak
Postboks 3233
7439 Trondheim
 

Reiseregning

Refusjon av egne utlegg og diett, fås via reiseregning. Husk å laste inn kvitteringer for alle aktuelle utlegg, og send reiseregninger snarlig etter hjemkomst fra kurs.
 
Skjema for reiseregning finnes du ved pålogging i Personalportalen. Vær oppmerksom på at du må endre kostnadssted til 8125, og velge Seksjon for kunnskapsbygging v/ Anne Kristine Sørstrøm ved elektronisk sending. 
Reiseregning sluttgodkjennes av en robot, og det gir noen utfordringer: ​Roboten må ha identisk dato i utleggsfeltet og på kvitteringen. Beløp på kvittering må også stemme med beløpet i utlegget.
 
Ved refusjon av ekstra hotellutgifter over kr 1 150,- pr. natt, legg inn frasen overskytende hotell, fond III i kommentarfeltet for utlegget. Dette gjør at skjemaet stoppes for manuell kontroll og ikke sendes i retur til deg pga ulikt beløp mot originalkvittering (roboten som sluttgodkjenner reiseregninger skjønner ikke utlegg som ikke eksakt samsvarer med kvitteringer).

Nordlandssykehuset gir kostgodtgjøring etter statens satser. Du trenger ikke søke spesifikt om tilskuddet, men benytte samme reiseregningsskjema, som gjør en automatisk utregning, når du på første side i skjemaet har haket av for Diett. Husk å trekke fra måltider du får servert på hotell og hos kursholder (frokost/lunsj/middag). Dette gjøres ved å hake av i "måltidstabell" som kommer opp for aktuelle måltider.​ 

Sist oppdatert 02.07.2024