Tegning av person som løper gjennom en knust mur

Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse

Kompetansetjenesten skal utvikle, systematisere og formidle kompetanse relevant for å forebygge uførhet og trygd grunnet psykiske lidelser.

En stor andel av Norges befolkning er på uføretrygd og Norge har verdens høyeste sykefravær. Psykiske lidelser er en av de vanligste årsakene til arbeidsfravær, og den dominerende diagnose for uføretrygd før 45 års alder. Arbeid og aktivitet vil i sum være mer kurativt enn skadelig. Likevel er samarbeidet mellom arbeids- og helsesektoren for tilfeldig. 

Kompetansetjenesten har forankring i forskning, rådgivning og formidling og har i hovedsak fire virkeområder:
Bidra med formidling av kunnskap om, og utvikling av, forskning på arbeid og psykisk helse i Helse Nord. Målet er å bidra til etablering av nye strukturelle løsninger for pasientgruppen.

Bidra til nye arbeidsmåter, direkte knyttet til rollen som jobbspesialister gjennom opplæring i individuell jobbstøtte (IPS), samt veiledning og registerbaserte løsninger. 
Bidra til å utvikle og drifte regionale nettverk.​ 
Fag og metodeutvikling for innføring av IPS i norsk helsetjeneste, kvalitetskontroll og kvalitetsutvikling av tjenesten.

Kompetansetjenesten i N​​​ordlands​​sykehuset

Tjenesten er direkte finansiert fra Helse Nord RHF, men Nordlandssykehuset drifter og delfinansierer tjenesten. Vi er en liten tjeneste med få fast ansatte (2,2 stilling) men 13-14 andre tilknyttet i eksternt finansierte stillinger i ulik prosenttilknytning. Ekstern forskningsfinansiering på om lag 30 millioner.

Vi er samlokalisert i et senter sammen med en Helse i arbeid-poliklinikk, og det er flere NAV-ansatte lokalisert i senteret​.

2024

Brinchmann, B., Wittlund, S., Lorentzen, T., Moe, C., McDaid, D., Killackey, E., Rinaldi, M.,   & Mykletun, A. (2024). The societal impact of individual placement and support implementation on employment outcomes for young adults receiving temporary health-related welfare benefits: a difference-in-differences study. Psychological medicine, 1–9. https://doi.org/10.1017/S0033291723003744

Hofstad, T., Nyttingnes, O., Markussen, S., Johnsen, E., Killackey, E., McDaid, D., Rinaldi, M., Dean, K., Brinchmann, B., Douglas, K., Gröning, L., Bjørkly, S., Palmstierna, T., Strømme, M. F., Blindheim, A., Rugkåsa, J., Hofmann, B. M., Pedersen, R., Widding-  Havneraas, T., … Mykletun, A. (2024). Long term outcomes and causal modelling of compulsory inpatient and outpatient mental health care using Norwegian registry data: Protocol for a controversies in psychiatry research project. International Journal of Methods in Psychiatric Research, e1980. https://doi.org/10.1002/mpr.1980

 

2023

Butenko, D., Rinaldi, M., Brinchmann, B., Brandseth, O. L., Killackey, E., & Mykletun, A. (2023). The personality profile of IPS employment specialists, and how it relates to job satisfaction: A longitudinal cohort study. Scandinavian journal of psychology64(1), 71–79. https://doi.org/10.1111/sjop.12864

Chaulagain, A., Lyhmann, I., Halmøy, A., Widding-Havneraas, T., Nyttingnes, O., Bjelland, I., & Mykletun, A. (2023). A systematic meta-review of systematic reviews on attention deficit hyperactivity disorder. European psychiatry : the journal of the     Association of European Psychiatrists66(1), e90. https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2023.2451

Moe, C., Brinchmann, B., Borg, M., McDaid, D., Rinaldi, M., Killackey, E., & Mykletun, A. (2023). Implementing individual placement and support in Norway. From vocational rehabilitation to an employment scheme. Social Policy & Administration, 57(5), 610–625. https://doi.org/10.1111/spol.12881

Widding-Havneraas, T., Elwert, F., Markussen, S., Zachrisson, H. D., Lyhmann, I., Chaulagain, A., Bjelland, I., Halmøy, A., Rypdal, K., & Mykletun, A. (2023). Effect of ADHD medication on risk of injuries: a preference-based instrumental variable   analysis. European child & adolescent psychiatry, 10.1007/s00787-023-02294-6. https://doi.org/10.1007/s00787-023-02294-6

Widding-Havneraas, T., Markussen, S., Elwert, F., Lyhmann, I., Bjelland, I., Halmøy, A., Chaulagain, A., Ystrom, E., Mykletun, A., & Zachrisson, H. D. (2023). Geographical variation in ADHD: do diagnoses reflect symptom levels?. European child & adolescent psychiatry32(9), 1795–1803. https://doi.org/10.1007/s00787-022-01996-7  

Widding-Havneraas, T., Zachrisson, H. D., Markussen, S., Elwert, F., Lyhmann, I., Chaulagain, A., Bjelland, I., Halmøy, A., Rypdal, K., & Mykletun, A. (2023). Effect of Pharmacological Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder on            Criminality. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry,    S0890-8567(23)00340-4. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2023.05.025

 

Wittlund, S., Butenko, D., Brandseth, O. L., Brinchmann, B., Killackey, E., McDaid, D., Rinaldi, M., & Mykletun, A. (2023). Impact of Covid-19 Restrictions on Individual Placement and Support Service Delivery in Northern Norway. Journal of psychosocial rehabilitation and mental health10(2), 203–213. https://doi.org/10.1007/s40737-022-00304-5

Wittlund, S., Lorentzen, T. (2023). Changes in health-related rehabilitation trajectories   following a major Norwegian welfare reform. BMC Public Health 23, 1444.  https://doi.org/10.1186/s12889-023-16272-9

2022​

​Brinchmann, B. & Mykletun, A. (2022). Sysselsetting av pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 59(10), 932-937.
 
Brinchmann, B., Rinaldi, M., Sandtorv, E., Moe, C. F., McDaid, D., Killackey, E. & Mykletun, A. (2022). Are attitudes in employees of public employment service in line with the principles of individual placement and support? A questionnaire‐based survey. Social Policy & Administration, 56(4), 681-692. https://doi.org/10.1111/spol.12828
 
Butenko, D., Rinaldi, M., Brinchmann, B., Brandseth, O. L., Killackey, E. & Mykletun, A (2022). The personality profile of IPS employment specialists, and how it relates to job satisfaction: A longitudinal cohort study. Scandinavian Journal of Psychology, 64(1), 71-79. https://doi.org/10.1111/sjop.12864 
 
Butenko, D., Rinaldi, M, Brinchmann, B., Killackey, E., Johnsen, E. & Mykletun, A. (2022). Turnover of IPS employment specialists: Rates and predictors. Journal of Vocational Rehabilitation, 57(1), 23-32. https://doi.org/10.3233/JVR-221195 
 
Gillard, S., Barlow, S., Bremner, S., Foster, R., Gibson, S., Goldsmith, L., Healey, A., Lucock, M., Marks, J., Patel, A., Patel, S., Priebe, S., Rinaldi, M., Simpson, A., Ussher, M. & White, S. (2022). Peer support for discharge from inpatient mental health care – Authors' reply. The Lancet Psychiatry, 9(7), 542-543. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(22)00205-X 
 
Gillard, S., Bremner, S., Patel, A., Goldsmith, L., Marks, J., Foster, R., Morshead, R., White, S., Gibson, S. L., Healey, A., Lucock, M., Patel, S., Repper, J., Rinaldi, M., Simpson, A., Ussher, M., Worner, J. & Priebe, S. (2022). Peer support for discharge from inpatient mental health care versus care as usual in England (ENRICH): a parallel, two-group, individually randomised controlled trial. The Lancet Psychiatry, 9(2), 125-136. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00398-9 
 
Lyhmann, I., Widding-Havnerås, T., Zachrisson, H. D., Bjelland, I., Chaulagain, A., Mykletun, A. & Halmøy, A. (2022). Variation in attitudes toward diagnosis and medication of ADHD: a survey among clinicians in the Norwegian child and adolescent mental health services. European Child & Adolescent Psychiatry, 1-11. https://doi.org/10.1007/s00787-022-02110-7 
 
Lystad, J., Rognli, E. B., Moen, E. Å., Brinchmann, B., Spjelkavik, Ø. & Aamodt, H. L. (2022). Arbeidsrettet behandling ved alvorlig psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 59(10), 874-883. https://doi.org/10.52734/2h82w7yP 
 
Marks. J., Sriskandarajah, N., Aurelio, M. M., Gillard, S., Rinaldi, M., Foster, R. & Ussher, M. (2022). Experiences of peer workers and mental health service users with a peer support intervention: applying and critiquing a behaviour change techniques taxonomy. Advances in Mental Health, 20(2), 91-101. https://doi.org/10.1080/18387357.2021.2012088 
 
Moe, C., Borowska, M., Stenvall, B., Esp, T., Silbermann, A., Brinchmann, B. & Borg, M.(2022). Forskerskole i samarbeidsbasert forskning – et bidrag til mer likeverdig deltakelse i kunnskapsutvikling. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 19(1), 40-50. https://doi.org/10.18261/tph.19.1.4 
 
Moe, C. F., Brinchmann, B., Borg, M., McDaid, D., Rinaldi, M., Killackey, E. & Mykletun, A. (2022). Implementing individual placement and support in Norway. From vocational rehabilitation to an employment scheme. Social Policy & Administration, 1-16. https://doi.org/10.1111/spol.12881 
 
Park, A.-L., Rinaldi, M., Brinchmann, B., Killackey, E., Aars, N. A. P., Mykletun, A., & McDaid, D. (2022). Economic analyses of supported employment programmes for people with mental health conditions: A systematic review. European Psychiatry, 65(1), Article e51. https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2022.2309 
 
Perkins, R., Patel, R., Willett, A., Chisholm, L. & Rinaldi, M. (2022). Individual placement and support: cross-sectional study of equality of access and outcome for Black, Asian and minority ethnic communities. BJPsych Bulletin, 46(1), 10-15. https://doi.org/10.1192/bjb.2021.9 
 
Widding-Havneraas, T., Markussen, S., Elwert, F., Lyhmann, I., Bjelland, I., Halmøy, A., Chaulagain, A., Ystrom, E., Mykletun, A. & Zachrisson, H. E. (2022). Geographical variation in ADHD: do diagnoses reflect symptom levels?. European Child & Adolescent psychiatry. https://doi.org/10.1007/s00787-022-01996-7   
 
Wittlund, S., Butenko, D., Brandseth, O. L., Brinchmann, B., Killackey, E., McDaid, D., Rinaldi, M & Mykletun, A. (2022). Impact of Covid-19 Restrictions on Individual Placement and Support Service Delivery in Northern Norway. Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health, 1-11. https://doi.org/10.1007/s40737-022-00304-5 
 
Wittlund, S., Lorentzen, T., Brinchmann, B. & Mykletun, A. (2022, 30. September). Dagens tiltak for å forebygge ungt utenforskap virker ikke. Forskersonenhttps://forskersonen.no/barn-og-ungdom-ingvild-kjerkhol-kronikk/dagens-tiltak-for-a-forebygge-ungt-utenforskap-virker-ikke/2086061 
 
Wittlund, S., Mykletun, A. & Lorentzen, T. (2022). Disability pension dynamics in early adulthood: A two-decade longitudinal study of educational, work and welfare-state trajectories in Norway. SSM-Population Health, 17, 1-​11.  
https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2022.101062
 
 

2​021

Moe, C., Brinchmann, B., Rasmussen, L. Brandseth, O. L., McDaid, D., Killackey, E., Rinaldi, M., Borg, M. & Mykletun, A. (2021). Implementing individual placement and support (IPS): the experiences of employment specialists in the early implementation phase of IPS in Northern Norway. The IPSNOR study. BMC Psychiatry, 21, Article  632. https://doi.org/10.1186/s12888-021-03644-x 
 
Mykletun, A., Widding-Havneraas, T., Chaulagain, A., Lyhmann, I., Bjelland, I., Halmøy, A., Elwert, F., Butterworth, P., Markussen, S., Zachrisson, H. D. & Rypdal, K. (2021). Causal modelling of variation in clinical practice and long-term outcomes of ADHD using Norwegian registry data: the ADHD controversy project. BMJ open, 11(1), e041698. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2020-041698​
 
Widding-Havneraas, T., Chaulagain, A., Lyhmann, I., Zachrisson, H. D., Elwert, F., Markussen, S., McDaid, D. & Mykletun, A. (2021). Preference-based instrumental variables in health research rely on important and underreported assumptions: a systematic review. Journal of Clinical Epidemiology, 139, 269-278. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2021.06.006 
 

20​​​20

Dorrington, S., Carr, E., Stevelink, S. A., Dregan, A., Whitney, D., Durbaba, S., Ashworth, M., Mykletun, A., Broadbent, M., Madan, I., Hatch, S. & Hotopf, M. (2020). Demographic variation in fit note receipt and long-term conditions in south London. Occupational and Environmental Medicine, 77(6), 418-426. http://doi.org/10.1136/oemed-2019-106035 
 
Moe, C., Brinchmann, B., McDaid, D., Killackey, E., Rinaldi, M. & Mykletun, A. (2020). Approaches to implementing individual placement and support in the health and welfare sectors: a scoping review protocol. JBI Evidence Synthesis, 18(1), 170-177. https://doi.org/10.11124/JBISRIR-D-19-00035 
 
Stewart, R., Fosså, S. D., Hotopf, M. & Mykletun, A. (2020). Extent of disease at first cancer presentation and previous anxiety and depressive symptoms: the HUNT study. The British Journal of Psychiatry, 217(2), 427-433. https://doi.org/10.1192/bjp.2019.211 
 

201​​9

Brinchmann, B., Widding-Havneraas, T., Modini, M., Rinaldi, M., Moe, C.F., McDaid, D. Park, A.-L., Killackey, E., Harvey, S. B. & Mykletun, A. (2019). A meta-regression of the impact of policy on the efficacy of individual placement and support. Acta Psychiatrica Scandinavica, 141(3), 206– 220. https://doi.org/10.1111/acps.13129  
 
Gayed, A., Bryan, B. T., LaMontagne, A. D., Milner, A., Deady, M., Calvo, R. A., Mackinnin, A., Christensen, H., Mykletun, A., Glozier, N. & Harvey, S. B. (2019). A cluster randomized controlled trial to evaluate HeadCoach: an online mental health  training program for workplace managers. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 61(7), 545-551. https://doi.org/10.1097/jom.0000000000001597 
 
Gayed, A., Tan, L., LaMontagne, A. D., Milner, A., Deady, M., Milligan-Saville, J. S., Madan, I., Calvo, R. A., Christensen, H., Mykletun, A., Glozier, N. & Harvey, S. B. (2019). A comparison of face-to-face and online training in improving managers' confidence to support the mental health of workers. Internet interventions, 18, Article 100258. https://doi.org/10.1016/j.invent.2019.100258 
 

20​​​18

Deady, M., Johnston, D. A., Glozier, N., Milne, D., Choi, I., Mackinnon, A., Mykletun, A., Calvo, R. A., Gayed, A., Bryant, R., Christensen, H. & Harvey, S. B. (2018). A smartphone application for treating depressive symptoms: study protocol for a randomised controlled trial. BMC psychiatry, 18(1), 1-9. https://doi.org/10.1186/s12888-018-1752-5 ​
 
Dorrington, S., Roberts, E., Mykletun, A., Hatch, S., Madan, I. & Hotopf, M.(2018). 
Systematic review of fit note use for workers in the UK. Occupational and environmental medicine, 75(7), 530-539. http://doi.org/10.1136/oemed-2017-104730 
 
Gayed, A., Bryan, B. T., Petrie, K., Deady, M., Milner, A., LaMontagne, A. D., Calvo, R. A., Mackinnin, A., Christensen, H., Mykletun, A., Glozier, N. & Harvey, S. B. (2018). A protocol for the HeadCoach trial: the development and evaluation of an online mental health training program for workplace managers. BMC psychiatry, 18(1), 1-9. 
https://doi.org/10.1186/s12888-018-1603-4 
 
Gayed, A., LaMontagne, A. D., Milner, A., Deady, M., Calvo, R. A., Christensen, H., Mykletun, A., Glozier, N. & Harvey, S. B. (2018). A new online mental health training program for workplace managers: pre-post pilot study assessing feasibility, usability, and possible effectiveness. JMIR mental health, 5(3), e10517. 
https://doi.org/10.2196/10517 
 
Gayed, A., Milligan-Saville, J. S., Nicholas, J., Bryan, B. T., LaMontagne, A. D., Milner, A., Madan, I., Calvo, R. A., Christensen, H., Mykletun, A., Glozier, N. & Harvey, S. B. (2018). Effectiveness of training workplace managers to understand and support the mental health needs of employees: a systematic review and meta-analysis. Occupational and environmental medicine, 75(6), 462-470. http://dx.doi.org/10.1136/oemed-2017-104789 

Harvey, S. B., Sellahewa, D. A., Wang, M. J., Milligan-Saville, J., Bryan, B. T., Henderson, M., Hatch, S. L. & Mykletun, A. (2018). The role of job strain in understanding midlife common mental disorder: a national birth cohort study. The Lancet Psychiatry, 5(6), 498-506. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(18)30137-8
 
Harvey, S. B., Øverland, S., Hatch, S. L., Wessely, S., Mykletun, A. & Hotopf, M. (2018). Exercise and the prevention of depression: results of the HUNT cohort study. American Journal of Psychiatry, 175(1), 28-36. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2017.16111223 
 
Schofield, T. P., Kiely, K. M., Mykletun, A., Harvey, S. B., & Butterworth, P. (2018). Using longitudinal survey data to estimate mental health related transitions to a disability pension. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 60(4), e166-e172. http://dx.doi.org/10.1097/JOM.0000000000001269 
 
Østby, K. A., Mykletun, A. & Nilsen, W. (2018). Explaining the gender gap in sickness absence. Occupational Medicine, 68(5), 320-326. https://doi.org/10.1093/occmed/kqy062 
 
Østby, K. A., Mykletun, A. & Nilsen, W. (2018). Personality and long-term health-related benefits. Occupational Medicine, 68(7), 444-447. https://doi.org/10.1093/occmed/kqy092 
 

201​​7

Harvey, S. B., Deady, M., Wang, M. J., Mykletun, A., Butterworth, P., Christensen, H. & Mitchell, P. B. (2017). Is the prevalence of mental illness increasing in Australia? Evidence from national health surveys and administrative data, 2001–2014. Medical Journal of Australia, 206(11), 490-493. https://doi.org/10.5694/mja16.00295 
 
Harvey, S. B., Modini, M., Joyce, S., Milligan-Saville, J. S., Tan, L., Mykletun, A., Bryant, R. A., Christensen, H. & Mitchell, P. B. (2017). Can work make you mentally ill? A systematic meta-review of work-related risk factors for common mental health problems. Occupational and environmental medicine, 74(4), 301-310. http://dx.doi.org/10.1136/oemed-2016-104015 
 
Nilsen, W., Skipstein, A., Østby, K. A. & Mykletun, A. (2017). Examination of the double burden hypothesis—a systematic review of work–family conflict and sickness absence. European Journal of Public Health, 27(3), 465-471. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckx054 
 
Nordhagen, H. P., Harvey, S. B., Rosvold, E. O., Bruusgaard, D., Blonk, R. & Mykletun, A.(2017). Case-specific colleague guidance for general practitioners’ management of sickness absence. Occupational Medicine, 67(8), 644-647. 
https://doi.org/10.1093/occmed/kqx120 
 
O’Dea, B., Lee, R. S. C., McGorry, P. D., Hickie, I. B., Scott, J., Hermens, D. F., Mykletun, A., Purcell, R., Killackey, E., Pantelis, C., Amminger, G. P. & Glozier, N. (2017).  Erratum to: prospective cohort study of depression course, functional disability, and NEET status in help-seeking young adults. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 52(4), 503. https://doi.org/10.1007/s00127-017-1336-6 
 

20​16

Joyce, S., Modini, M., Christensen, H., Mykletun, A., Bryant, R., Mitchell, P. B. & Harvey, S. B. (2016). Workplace interventions for common mental disorders: a systematic meta-review. Psychological medicine, 46(4), 683-697. 
https://doi.org/10.1017/S0033291715002408 
 
Melkevik, O., Hauge, L. J., Bendtsen, P., Reneflot, A., Mykletun, A. & Aarø, L. E. (2016). Associations between delayed completion of high school and educational attainment and symptom levels of anxiety and depression in adulthood. BMC psychiatry, 16, Article number 64. https://doi.org/10.1186/s12888-016-0765-1 
 
Melkevik, O., Nilsen, W., Evensen, M., Reneflot, A. & Mykletun, A. (2016). Internalizing disorders as risk factors for early school leaving: A systematic review. Adolescent Research Review, 1, 245-255. https://doi.org/10.1007/s40894-016-0024-1​
 

​​
Portrettbilde av mann med briller

Arnstein Mykletun

Forskningsleder

arnstein.mykletun@uit.no​ 91 68 96 00
Portrettbilde av dame

Unni Kolstad

Rådgiver/koordinator

unni.kolstad@nordlandssykehuset.no 97 89 80 76
Portrettbilde av dame

Barbara Juliana Stenvall

Erfaringskonsulent

barbara.juliana.stenvall@nordlandssykehuset.no ​46 95 75 59
Portrettbilde av dame

Cathrine Fredriksen Moe

Førsteamanuensis, Nord universitet

cathrine.f.moe@nord.no​
Portrettbilde av mann

David McDaid

Associate Professorial Research Fellow in Health Policy and Health Economics within CPEC at LSE

Portrettbilde av dame med langt hår

Elisabeth Sandtorv

Ph.d-tipendiat

elisabeth.sandtorv@helse-bergen.no 99 36 57 77
Portrettbilde av mann som smiler

Eoin Killackey

Professor of University of Melbourne and Head, Functional Recovery Research in Youth Mental Health at Orygen

Dame med briller og kort hår

L. Alexandra Silbermann

Erfaringskonsulent

laura.alexandra.silbermann@nordlandssykehuset.no
Portrettbilde av mann

Leif-Ole Arntzen

Regional IPS-rådgiver

leif-ole.arntzen@nav.no 90 85 82 26
Dame med halvlangt hår som smiler

Lene Hellesvik Hansen

Seniorrådgiver NAV Nordland

lene.hellesvik.hansen@nav.no 99 44 88 64
Portrettbilde av dame med langt hår

Marianna Agata Borowska

Ph.d-stipendiat, Nord universitet

marianna.agata.borowska@nordlandssykehuset.no​ 75 50 15 60
Portrettbilde av dame med briller

Marit Borg

Professor emerita

marit.borg1@gmail.com​

Miles Rinaldi

Head of Recovery and Social Inclusion at South West London & St. George's Mental Health NHS Trust

A-La Park

Ph.D-stipendiat

Elin Kristensen

Rådgiver

elin.kristensen@nordlandssykehuset.no

Knut Harald Tjeldnes

Rådgiver

knut.harald.tjeldnes@nordlandssykehuset.no

Elin Kristensen

Rådgiver

elin.kristensen@nordlandssykehuset.no

Ingvild Bardal

Ph.d Stipendiat

ingvild.bardal@nordlandssykehuset.no​

Knut Harald Tjeldnes

Rådgiver

knut.harald.tjeldnes@nordlandssykehuset.no

Simon Engelien

Erfaringskonsulent

Thomas Lorentzen

thomas.lorentzen@uib.no

 

Nyheter

    Dette jobber vi med

      Sist oppdatert 23.02.2024