Ungdom og forebygging av frafall i skolene

Vi har et tett samarbeid med Nordland Fylkeskommune om et prosjekt med formål å forebygge fravær og derigjennom frafall fra skolen.

MIO og GPS i tekst
Samarbeidet involverer alle de 16 videregående skolene i Nordland og har også et tilknyttet forskningsprosjekt. Alle skolene i Nordland er fordelt til to ulike intervensjoner: Gå På Skole (GPS) og Målrettet Individuelt Overgangsarbeid (MIO). 

Alle aktiviteter i regional kompetansetjeneste er en blanding av forskning og direkte samarbeid med tjenestene i nord både innen IPS, helse i arbeid og ungdom. Tjenesten vår har også erfaringskonsulenter med erfaring fra spesialisthelsetjenesten og fravær fra arbeidslivet.

Psykoedukative tiltak rettet mot lærere og elever (opplæring om psykisk helse, stress, søvn og mestring) med ambisjon å flytte grensen for fravær når livet butter imot. 

Skoler involvert i GPS intervensjonen: Bodin vgs, Polarsirkelen vgs, Andøy vgs, Sortland vgs, Aust-Lofoten vgs, Knut Hamsun vgs, Mosjøen vgs, Brønnøysund vgs, Hadsel vgs, Forebyggende arbeid mellom videregående skoler og grunnskoler rettet mot elever grunnskolen har identifisert som i risiko for å falle fra videregående opplæring. 
Skoler involvert i MIO intervensjonen: Bodø vgs, Saltdal vgs, Fauske vgs, Meløy vgs, Vest-Lofoten vgs, Narvik vgs, Sandnessjøen vgs. 

​Brosjyre 
Sist oppdatert 11.06.2023