Undersøkelse

Tverrfaglig utredning - CFS/ME, Bodø

CFS/ME (Kronisk utmattelsessyndrom/Myalgisk encefalopati) er en sykdom uten kjent og entydig årsak. Utredningen gjøres ved å kartlegge sykehistorie og symptombilde, utelukke andre diagnoser, og vurdere tilstanden ut fra nasjonalt anbefalte kriterier.

Henvisning og vurdering

Utredning for CFS/ME skal i utgangspunktet gjøres av fastlegen, men du kan henvises for utredning ved fysikalsk medisinsk poliklinikk i Bodø dersom det er tvil om hvorvidt andre diagnoser er årsak til utmattelsen. 

Det er lege ved poliklinikken som vurderer og prioriterer henvisninger. Fra sykehuset mottar henvisningen tar det maks 10 dager før den vurderes. Det er ikke satt en nasjonal frist for hvor raskt du skal få time. Det er per i dag flere måneders ventetid for utredning av CFS/ME ved fysikalsk medisinsk poliklinikk.

I Nasjonal veileder for CFS/ME kan du lese mer om kriterier og retningslinjer for utredning, behandling og diagnostikk av tilstanden.


Henvisningsadresse: Fysikalsk medisin og rehablilitering.


I tillegg til vanlige personalia og tolkebehov, bør minimum følgende helseopplysninger være med i henvisningen:

Henvisningsårsak

Hva ønsker pasienten og henviseren med den aktuelle henvisningen?

Primærvurdering basert på nasjonal veileder for CFS/ME

Før henvisning skal fastlegen ha gjort en grundig primærvurdering med hensyn til utelukkelsesdiagnostikk (inkl. klinisk undersøkelse, blodprøver og evt. MR) og skåring av diagnosekriterier jf. nasjonal veileder for CFS/ME. Resultater fra utredningen må vedlegges i henvisningen. Det må komme tydelig frem hvilke differentsialdiagnostiske problemstillinger som gjør det nødvendig med en vurdering i spesialisthelsetjenesten.

Bakgrunn, inkludert tidligere utredning/behandling

 • Sivilstatus, barn og boforhold
 • Tidligere sykdommer (somatiske og psykiske)
 • Epikrise fra evt. andre utredninger (fysioterapeut, psykolog, psykisk helsevern)
 • Nåværende behandlingstilbud eller individuell plan
 • Tidligere forsøkt behandling og effekt av denne
 • Bruk av rusmidler (alkohol, medisiner, narkotiske stoffer)
 • Medikamentliste

Beskrivelse av pasienten, sykdomshistorien, tilstanden og daglig funksjonsnivå

 • Hvilke symptomer har pasienten? 
 • Hvor lenge har symptomene vart, og hva kan evt. ha vært utløsende årsaker?
 • Trenger pasienten hjelp i hverdagen?
 • Har pasienten noen pågående belastninger som kan relateres til annet enn det aktuelle?
 • Vekt, høyde (BMI)

Hvordan er pasientens arbeidsstatus?

 • Kort om utdanning, tidligere arbeidserfaring og dagens jobbsituasjon
 • Mottar pasienten inntektssikring fra NAV på grunn av helseplager? Hvilken?
 • Hvordan er pasientens egen motivasjon til å komme seg tilbake i arbeid eller øke sin arbeidskapasitet?

Før

Du vil få tilsendt spørreskjema i posten som vi ønsker at du fyller ut og tar med til utredningen. Vi ønsker også at du tar med deg oppdatert medisinliste til første time. Fastlegen din kan hjelpe deg med dette. Utredningen kan være energikrevende, så det kan være lurt å ikke ha andre planer de dagene utredningen pågår.

Under

Utredningen går over to dager og gjøres av et team som består av lege, ergoterapeut og psykolog. Ernæringsfysiolog og/eller sosionom kan også delta i teamet hvis det trengs. Først har du enkeltkonsultasjoner med hver av fagpersonene, og på slutten av dag to blir det et oppsummeringsmøte hvor du møter alle de ulike fagpersonene. Målet med dette møtet er å oppsummere resultatene fra utredningen, og stille en diagnose.


g_525c520a_9749_4af6_89a7_6eb6ce87b421

Etter

Etter utredningen vil fagteamet gi deg råd om hvordan du kan håndtere sykdommen videre. Det finnes ikke dokumentert standard behandling som kan kurere CFS/ME per i dag. Målet er å finne behandlinger og strategier som kan lindre ubehagelige symptomer, bidra til mestring og gi deg bedre funksjon og livskvalitet. Lærings- og mestringskurs kan hjelpe deg med dette.
 
Fysikalsk medisinsk poliklinikk tilbyr virtuell lærings- og mestringskurs for pasienter med CFS/ME. Fastlegen kan henvise pasienter med diagnosen direkte til kursene. Se oversikt over kursene som tilbys i Nordlandssykehuset.
 
Dersom du er for syk til å delta på lærings- og mestringskurs eller ønsker å lære om sykdommen i ventetiden anbefales nettstedet om CFS/ME hos helsekompetanse.no.
 
Dersom du kan ha nytte av rehabilitering, og har deltatt på lærings- og mestringskurs, kan poliklinikken sende en henvisning til en aktuell rehabiliteringsinstitusjon.
Både du og legen som henviste deg vil få informasjon om utfallet av utredningen. Legen vil få en vurdering av hvilke tiltak som anbefales videre, og du kan lese dette i elektronisk pasientjournal på helsenorge.no
 
Hvis du har uttalt funksjonssvikt og i en overgangsfase trenger hjelp til å tilrettelegge hverdagen, kan du henvises til tilhørende Ambulant Rehabiliterings Team i Indre Salten, Lofoten og Vesterålen


 

Kontakt

Bodø, sentrum Fysikalsk medisin og rehabilitering, Bodø

Kontakt Fysikalsk medisin og rehabilitering, Bodø

Oppmøtested

Vi holder til N-fløya, underetasjen. Gå inn gjennom hovedinngangen og følg skilting.
En bygning med et skilt på forsiden

Bodø, sentrum

Parkveien 95

8005 Bodø

Transport

Parkeringen i Bodø sentrum er avgiftsbelagt i disse tidsrommene: 

 • Mandag-fredag: kl. 08.00–17.00
 • Lørdag. kl. 08.00–15.00
 • Søndag: gratis

Parkering kan også foretas med EasyPark-appen, kode 8149.

Klikk på kartet for mer detaljert informasjon.

Kart over bygg og parkering

Klikk på bildet for stor​​ versjon o​​​g forklaringer.​

Kart over bygninger og vei

​​​

 

Praktisk informasjon

Du finner Sykehusapoteket i fløy G, til venstre når du kommer inn hovedinngangen. 


Åpningstider: 

Mandag-fredag: 08:00-16:00.
Helger og helligdager: Stengt.

Telefon 77 78 19 00

Biblioteket har plassering i fløy H01, samlokalisert med Lærings- og mestringssenteret.

Biblioteket er betjent mandag til torsdag kl. 10.00-14.00​.
 
Hoveddelen av bibliotekfilialens samling er medisinsk faglitteratur om somatiske lidelser og pensumlitteratur for helsefaglige utdanninger. En egen samling med tilpasset litteratur beregnet på pasienter og pårørende finnes også. Det tilbys litteratursøk for ansatte/studenter, fjernlån fra andre bibliotek, lesesalsplasser og kunde-PC.
 
Kontaktinformasjon:  somatikkbibliotek@nlsh.no

Vis hensyn når du tar bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er på sykehuset eller ved et av våre behandlingssteder. ​Pasienter og pårørende som filmes eller fotograferes skal gi sitt samtykke. Det er ulovlig å spre bilder, lydopptak eller film av medpasienter og ansatte uten samtykke.  

Helsepersonell har taushetsplikt. Det betyr at de har plikt til å aktivt hindre at andre får kjennskap til opplysninger om pasienten de har ansvar for. Respekter derfor hvis de ber deg om å slutte å fotografere eller filme.  

PS! Hvis du ønsker å slette noe du har lagt ut på internett så kan du få hjelp til det på slettmeg.no

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgtjenester  

Les mer om pasientrettigheter

Nordlandssykehuset Bodø har egen frisør lokalisert i N-fløya, ikke langt fra Apoteket. Ta til venstre ved informasjonsskranken.

Åpningstider:
 • Mandag, onsdag, torsdag, fredag: 08:00-16.00 
 • Tirsdag: 10:00-18:00 

Ønsker du å gi en gave eller donasjon til en klinikk eller avdeling? Les mer om hvordan dette kan gjøres​​​​

Panorama kafè er i 9. etasje og tilbyr blant annet salatbar, baguetter, suppe, kaker og varm/kald drikke. Vi tør påstå at du finner byens beste lunsjutsikt her!

Åpningstider:

 • Mandag-fredag: 08.30-17.00
 • Lørdag-søndag: stengt

 Besøk vår egen Facebook-side for dagens meny

Narvesen ligger i 1. etasje, til venstre når du kommer inn hovedinngangen. 

Åpningstider: 

 • Mandag-fredag: 07.00-21.00
 • Lørdag: 09.00-20.00
 • Søndag: 10.00-20.00

Sykehusprestene er ordinerte prester i Den norske kirke og de har videreutdanning for det spesielle arbeidet i  helsesektoren. De er utdannet til å være samtalepartnere, og kan møte det enkelte menneske med støtte, veiledning eller sjelesorg, eller bare være til stede og dele stillheten. Samtalen vil alltid foregå på premissene til den som søker kontakt.

Les mer om preste- og samtaletjenesten

Presten er tilgjengelig hverdager 08.00 - 15:30. 
Tlf. 75 53 40 00


​​Det er satt opp en røykebu på parkeringsplassen ved hovedinngangen. Ut over dette er det ikke tillatt å røyke på sykehusets område.

​​​Som pasient ved Nordlandssykehuset i Bodø og Vesterålen ønsker vi at du benytter selvinnsjekk ved poliklinisk oppsatt time. Det vil si at du ved ankomst Nordlandssykehuset registrerer deg i en selvinnsjekksautomat ved å benytte fødselsdato og etternavn. Registrerer du i tillegg ditt telefonnummer, har vi mulighet til å sende deg SMS når det er din tur å komme inn til legen. Vi kan lagre nummeret ditt i journalen, slik at vi hele tiden har dine oppdaterte personopplysninger og kan sende deg påminnelser i forkant av neste time.

Dersom vi har nummeret ditt registrert i vårt system kan vi sende deg SMS dersom legen kan ta deg inn tidligere enn forventet, og du kan sitte hvor som helst i mellomtiden, fram til ti minutter før din time begynner.
 
Som første sykehus i Norge tilbyr vi betaling i automat ved lokasjon Bodø og Stokmarknes.

Har du flere timeavtaler i løpet av samme dag, behøver du kun gå i automaten etter siste gjennomførte time. Vi vil da samle eventuelle beløp, slik at du kun behøver å betale en gang, uten å måtte stå i kø i de ulike poliklinikker. Nordlandssykehuset ønsker å oppfordre alle brukere til å betale med kort. Men dersom du av ulike grunner ikke ønsker det, kan vi sende deg en faktura el du kan betale kontant i vår ekspedisjon i første etasje. Her aksepterer vi også kredittkort.

Betalingsløsningen er foreløpig ikke tilgjengelig ved radiologiske besøk.
 
Selvinnsjekk og betaling i automat fører til at du som pasient ikke behøver å henvende deg i skranken før og etter ditt besøk. Du må allikevel påberegne at det kan ta noen minutter før oppgjøret ditt er klart i automaten.
 
Dersom du har behov for assistanse til selvinnsjekk el betaling ta kontakt med pasientvert eller personalet i ekspedisjonen så vil de kunne hjelpe deg. 

Vi har trådløst nett på alle våre lokasjoner.

Gjestenettet får man tilgang til via brukernavn og passord. For å få denne tilgangen trenger man et dagspass som pasienter kan få fra resepsjonen eller avdelingen man er innlagt på. 

Zefyr hotell er lokalisert ved sykehuset i sentrum og har inngang fra Biskop Kroghs gate 21. Det er også gjennomgang fra sykehuset via hovedinngangen i Parkveien. Hotellet er døgnåpent, og det er alltid noen som tar i mot deg i resepsjonen når du kommer.

Telefon: 75 50 06 20

E-post: 

Les mer og se bilder fra Zefyr hotel

Parkering: Hotellets gjester kan parkere på egne merkede parkeringsplasser under oppholdet. OBS! Husk å hente parkeringsbevis i resepsjonen. I tillegg finnes det godt med parkeringsplasser mot betaling på sykehusets parkeringsplass, og på kommunale plasser rundt hotellet.

Om hotellet: Pasienter som bor på Zefyr må være friske nok til å klare seg selv. Det er avdelingen som har det medisinske ansvaret for behandlingen din ved sykehuset, som avgjør om du kan bo på hotellet, eller må være innlagt på avdelingen.

Alle rommene har minst to senger, eget bad, kjøleskap og TV på rommet. Trådløst internett er gratis for hotellets gjester. Frokost er inkludert i romprisen. Lunsj, middag og kveldsmat er til salgs i hotellets restaurant for de som ikke har alle måltider inkludert.

Det finnes også et enklere mattilbud, samt kioskvarer, til salgs i hotellets resepsjon hele døgnet. Det er TV og trådløst internett på alle rom.

Pasienthotellet eies av Nordlandssykehuset HF og driftes av Norlandia. Resepsjonen er bemannet med en sykepleier døgnet rundt. Denne personen kan være behjelpelig med råd og informasjon.