Ambulant rehabiliteringsteam, Vesterålen

Oppfølging i pasientens hjem/kommune i Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø og Andøy.

Målgruppe:

ART gir tilbud til personer over 18 år som på grunn av langvarig somatisk sykdom eller skade blir hindret i sin livsutfoldelse. De som henvises må ha sammensatte / komplekse utfordringer der flere aktører skal samarbeider mot pasientens mål.

Oppgaver:

  • Kartlegging av kognitiv og fysisk funksjon.
  • Initiering og koordinering av tiltak.
  • Veiledning og undervisning til pasient, pårørende og samarbeidsparter.

Henvisning:

  • Inneliggende pasienter henvises av lege på aktuell sengepost til KSF ART Vesterålen
  • Fastlege eller annet sykehus elektronisk eller pr post til Ambulant rehabiliteringsteam, Ivar Bergsmogt. 3, 8450 Stokmarknes.

Last ned brosjyre

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Fløy K i Søndregata 19.

Søndre gate 19 - A, Stokmarknes

Søndre gate 19, Stokmarknes