Styret i Nordlandssykehuset

Styret har ansvar for en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet. Styret utgjør sammen med administrerende direktør foretakets ledelse. Helse Nord RHF oppnevner styrer i helseforetakene i nord, siste gang det skjedde var 24. mars 2022.

Fungerende sty​releder: ​​

Trine Karlsen, Bodø, professor ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet

​Styremedlemmer, eieroppnevnte:

 • Børge Selstad, Meløy, ​VP Operational Excellence i Freyr Battery ​ 
 • Ellen Kalstad, Karasjok. Enhetsleder omsorgs- og psykiatriboliger i Karasjok kommune. Tidligere rådgiver i SANKS
 • Gunnar Alskog, Tromsø. Revisor. Tidligere leder KPMG
 • Eivind Holst, Svolvær. Daglig leder Holt Consult. Tidligere ordfører Vågan
 • Hege Kristin Aune Jørgensen, Beiarn. Fastlege og kommuneoverlege

Styremedlemmer, valgt av de ansatte

 • Frida Andræ (Legeforeningen)
 • Bente Melø Arntsen (Norsk sykepleierforbund)
 • Jørn Hvalryg (Delta)
 • Monica Strand (Fagforbundet)

Brukerutvalget

Paul Daljord (observatør, Brukerutvalget)

Varamedlemmer, valgt av de ansatte:

 1. Vararepresentant Gunnar Nilssen, Norsk Sykepleierforbund 
 2. Vararepresentant Anne Malene Schevik Isaksen, Fagforbundet
 3. Vararepresentant Morten Næss, Legeforeningen
 4. Vararepresentant Merete Danielsen, Delta
 5. Vararepresentant Elin Skyrud, Norsk Sykepleierforbund
 6. Vararepresentant Liv-Eirin H Stokkedal, Fagforbundet
 

Kommende styremøter

Tidligere styremøter med sakspapirer og protokoller:

 

Styresaker fra 2022

Styresaker fra 2021

Styresaker fra 2020

Styresaker fra 2019

Styresaker fra 2018

Styresaker fra 2017

Styresaker fra 2016

Styresaker fra 2015

Styresaker fra 2014

 

Sist oppdatert 07.10.2023