Fagkurs

Lær mer om spiseforstyrrelser – Nettbasert undervisning i regi av Regionalt Kompetanseteam for spiseforstyrrelser

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser hos voksne (RKT) ved Psykisk helse- og rusklinikken Nordlandssykehuset tilbyr regelmessig nettundervisning om spiseforstyrrelser. Se datoer for våren 2023.

Tid og sted

Type arrangement

Nettundervisning

Spesialitet

Psykiatri

Arrangør

Kurset er gratis.

Digital deltakelse via Whereby

Bruk lenken for å deltaUndervisningen tilbys av et erfarent tverrfaglig team som består av psykologspesialist, spesialsykepleiere, psykiater, idrettskonsulent, klinisk ernæringsfysiolog og psykolog.

Kompetanseteamets oppgave er blant annet veiledning, undervisning og behandlingsplanlegging til behandlere, fastleger, sykehusleger og behandlingsteam. Vi kan også tilby bistand til kommunale oppfølgingstjenester for psykisk helse og rus, hvor helsepersonell møter utfordrende spiseforstyrrelsesproblematikk. I tillegg til nettbasert undervisning og digitale møter, bidrar vi gjerne med fagdager og veiledning lokalt. 

Målgruppen for den digitale undervisningen er primært behandlere og behandlingsteam i hele Helse Nord, som behandler voksne pasienter med spiseforstyrrelser.

Program for nettbasert undervisning 

Vår 2023 

  • Torsdag 2. februar – Overspisingslidelse - forståelse, behandling og kliniske erfaringer
  • Torsdag 23. februar – Behandling i døgnenhet
  • Torsdag 16. mars – Informasjon til, og samarbeid med pårørende
  • Torsdag 13. april – Overtrening/tvangsmessig trening
  • Torsdag 15. juni – Ernæring/opptrapping av mat

Undervisningen er gratis og foregår på torsdager fra 13.30 - 15.00. Det kreves ingen påmelding. Ønsker du mer informasjon eller kopi av undervisningsmateriellet, kontakt nettverkskoordinator Eva Trones.

Kontakt