Fagkurs

Introkurs helsepedagogikk - Lofoten

Introduksjonskurs i helsepedagogikk. For tverrfaglig helsepersonell og brukerrepresentanter i kommune,- og spesialisthelsetjenesten i Lofoten. Varighet: 4 tre-timers kursdager. Du må delta alle dagene.

Tid og sted

Når

Datoer kommer høsten 2024

Arrangør

Arrangeres av lærings- og mestringssenteret NLSH og enhet for forskning, utvikling og innovasjon Vestvågøy kommune.

Helsepedagogikk

Helsepedagogikk handler om å legge til rette for læring som fremmer helse og mestringskompetanse hos brukere, pasienter og pårørende. Den pedagogiske funksjonen til fagpersoner i helse- og omsorgstjenesten utøves i en kompleks kontekst, og det har betydning for den pedagogiske tilnærmingen. Det handler om møter med pasienter og pårørende i ulike situasjoner og på forskjellige arenaer; med ulike helseutfordringer, variasjon i alder, og med individuelle forutsetninger for læring og helsekompetanse. 

Målet med å utdanne gode helsepedagoger er å øke helsekompetansen i befolkningen. Helsekompetanse er personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. Kompetanse i helsepedagogikk er grunnleggende for å møte behovene for informasjon, veiledning, undervisning og rådgivning i helse- og omsorgstjenesten. 

Les mer om helsepedagogikk

Målgruppe

Kurstilbudet retter seg mot tverrfaglig helse- og omsorgspersonell og brukerrepresentanter som jobber direkte pasientrettet i kommune,- og spesialisthelsetjenesten i Lofoten.

Målsetting

Målsetting med kurset er å gi en introduksjon til sentrale tema og metoder innen helsepedagogikk, styrke deltakernes helsepedagogiske kompetanse og trygghet i utførelsen av oppgaver av helsepedagogisk karakter. Med kurset ønsker vi også å stimulere til samhandling mellom ansatte i ulike nivåer i helse- og omsorgstjenesten i Lofoten.
 
"Ved utredning og behandling skal pasientene våre møte helsepersonell med gode helsepedagogiske ferdigheter" 

Læringsmål

Læringsmål for kurset er at deltakerne:

 1. Kjenner til noen sentrale teorier, begreper og metoder innen helsepedagogikk.
 2. Kan planlegge, utføre og evaluere helsepedagogiske tiltak rettet mot brukere og pårørende på egen arbeidsplass.
 3. Anerkjenner brukeres erfaringskunnskap og rett til medvirkning.
 4. Reflekterer over egen helsepedagogiske praksis.


Innhold

Kursets emner

 • Lærings- og mestringspraksis
 • Brukermedvirkning; hva, hvordan, hvorfor?
 • Lærings- og mestringsprosesser
 • Endring og endringsprosesser
 • Kommunikasjon som fremmer motivasjon.

Kurset er praktisk rettet med balanse mellom teoertisk undervisning, øvelser, oppgaver, erfaringsutveksling, diskusjon og enkle praktiske arbeidsoppgaver ved eget arbeidssted mellom samlingene, og er basert på kunnskapsbaserte anbefalinger for innhold i kurs i helsepedagogikk.

Foredragsholdere

 • Erfarne brukerrepresentanter fra Nordlandssykehuset Lofoten og Vestvågøy kommune
 • Fagutviklingssykepleiere og avdelingsleder enhet for forskning, utvikling og innovasjon Vestvågøy kommune
 • Rådgiver lærings- og mestringssenteret Nordlandssykehuset
 • Representanter fra Frisklivssentralen og hverdagsrehabiliteringsteamet Vestvågøy kommune

Program

Program introkurs 2024.pdf

Kursbeskrivelse introkurs helseped 2024.pdf

Påmelding

Påmelding via påmeldingsportalen: http://kunnskap.nlsh.no 

Kursavgift

Kurset er gratis. Det serveres kaffe, te, vann, frukt og grønt i kurslokalet.

NYTTIGE NETTADRESSER

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-øst

Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset

Enhet for forskning, utvikling og innovasjon Vestvågøy kommune

Kompetansebroen refleksjonsprogram mestring

Kontakt