Fagkurs

Ønsker du veiledning?

Vi tilbyr digital gruppeveiledning for helsepersonell i Lofoten og Vesterålen.

Tid og sted

Når

Veiledningsåret starter i januar hvert år.

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Spesialitet

Veiledning

Arrangør

Gruppen ledes av diplomert gruppeanalytiker og psykoterapiveileder Hilde Hjorth med rådgiver Ragna Renna ved Lærings- og mestringssenteret som co-veileder.

Hvor

Digital veiledning på Whereby

Målgruppe

Målgruppa er helsepersonell i Lofoten og Vesterålen som møter pasienter og pårørende til undervisning, opplæring, behandling, samtaler og terapi. Det kan være kursledere og forelesere på lærings- og mestringskurs og ulike gruppetilbud innenfor somatikk eller psykisk helse og rus.

Antall deltakere: minimum 4 og maksimum 10.

Innhold

Veiledningen gjennomføres i lukket gruppe der vi diskuterer, reflekterer og veileder hverandre i å jobbe med pasienter og pårørende. Veiledningen tar utgangspunkt i vanskelige eller gode eksempler deltagerne tar med seg. 

Veiledningen kan inngå som en del av veiledningstimene ved Institutt for gruppeanalyse. 

Påmelding

For påmelding og mer informasjon ta kontakt med:
LMS- rådgiver Vesterålen: Ragna.Renna@nordlandssykehuset.no 

eller:
Lærings- og mestringssenteret:
lms@nlsh.no

Påmelding innebærer deltagelse gjennom hele veiledningsåret. Deltagelse må derfor avklares med egen leder før påmelding.

Kontakt