Pasientkurs

Overvektkurs før operasjon - Bodø

To dagers obligatorisk kurs for alle som skal overvektopereres ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Tid og sted

Når

Du får informasjon om din kursdato som en del av forberedelsen før operasjon.

Type arrangement

Kurs

Arrangør

i samarbeid med en erfaren brukerrepresentant.

Hvor

Bodø, sentrum
Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret, fløy H, 1. etasje.

De lokale helseforetak kan etter definerte kriterier henvise pasienter (>18 år) med sykelig overvekt til vurdering og behandling for bariatrisk kirurgi/konservativ behandling.

Primærhelsetjenesten kan ikke henvise pasienter direkte til Regionalt senter for sykelig overvekt for voksne.

Følgende kriterier (1-3) må alle tilfredsstilles før en pasient kan henvises fra medisinsk poliklinikk ved lokalsykehus til videre diagnostikk og behandling for bariatrisk kirurgi/ konservativ behandling ved Regionalt kompetansesenter for sykelig overvekt.

1. Sykelig overvekt: Kroppsmasseindeks (KMI) ≥ 40 kg/m2, eller KMI ≥ 35 kg/m2 med følgesykdom (diabetes mellitus, hypertensjon, søvnapnè, respirasjonssvikt eller belastningsrelaterte skjelettsmerter)

2. Pasienten må selv ønske, samt ha psykisk helse og kognitiv kapasitet, til å gjennomføre ett av to behandlingsalternativer:

  • Konservativ behandling

  • Bariatrisk kirurgi

3. Pasienten må ha gjennomført et behandlingsforsøk av minst 6 måneders varighet lokalt

Hvis kravene er oppfylt tilskrives pasienten om utredningens videre forløp. Eget henvisningsskjema må fylles ut og signeres av lege. Sendes til: Regionalt senter for sykelig overvekt i Helse Nord, Medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset HF, 8092 Bodø. OBS: Skal ikke sendes på epost.

Klikk her for mer informasjon om henvisning og behandling


Hvorfor delta på kurs?​

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.​​
 
Sammen om mestring, læring for livet
Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord
 

I forka​nt av lærings- og mestringskurset kan du ta en e-læring som forbereder deg på hva du kan forvente av kurset. E-læringen tar cirka 15 minutter å gjennomføre, og du finner den her​

Innhold i kurset​

Gjenno​m kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.​

På kurset går vi gjennom temaer som fysisk aktivitet, kost i balanse, mat og følelser, erfaringer fra en som er operert, erfaringsutveksling, informasjon om operasjon.

Målgruppe

Kurset er en del av et obligatorisk forløp for alle som skal overvektopereres ved Nordlandssykehuset i Bodø. 
 
Informasjon om hvilke kriterier som må fylles for å komme inn i et slikt forløp, finner du i det blå feltet om henvisning.

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid, og er plass til 10 deltakere. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap og det vil være noe fysisk aktivitet.

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret i fløy H, første etasje. 

Virtuell vandring i kurslokalene

Overnatting

Du kan benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotell og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Her finner du oversikt over hvilke hoteller Helse Nord har avtalepris med.

Overnatting refunderes etter faste satser. Du vil få refundert samme beløp uavhengig av hvilket hotell du benytter. Les mer om refusjon

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. 

Les mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring​​

Nyttige nettsider

Helse Norge 

Samvalg, Sykelig overvekt

Kostverktøyet 

Aktivitetshåndboken

Kursoversikt

Ønsker du å se flere kurstilbud for pasienter og pårørende kan du trykke her​Kontakt

Relevante behandlinger