Regionalt senter for sykelig overvekt (RSSO)

Nordlandssykehuset Bodø tilbyr kirurgisk og konservativ behandling til pasienter med sykelig overvekt.

Nordlandssykehuset i Bodø tilbyr medisinsk og kirurgisk behandling til pasienter med sykelig overvekt tilhørende Nordland, Troms og Finnmark i Helse Nord.

Kirurgisk tilbud i Bodø ble startet opp høsten 2004. 

Senteret har både medisinsk, kirurgisk og ernæringskompetanse.

Vårt behandlingsteam har erfaring innen fedmebehandling og består av lege, gastrokirurg, sykepleier og klinisk ernæringsfysiolog.

 

Følgende kriterier må alle tilfredsstilles før en pasient kan henvises fra medisinsk poliklinikk ved sitt lokalsykehus til videre vurdering og behandling ved Regionalt senter for sykelig overvekt:

 1. Pasienter skal ha vært igjennom et behandlingsforløp av varighet minimum 6 måneder på sitt lokalsykehus, og hvor behandlingsmål ikke er oppnådd eller tilstrekkelig.
 2. Sykelig overvekt: Kroppsmasseindeks (KMI) ≥ 40 kg/m2, eller KMI ≥ 35 kg/m2 med følgesykdom (diabetes mellitus, hypertensjon, søvnapnè, respirasjonssvikt eller belastningsrelaterte skjelettsmerter).
 3. Pasienten må selv ønske, samt ha psykisk helse og kognitiv kapasitet til å gjennomføre ett av to behandlingsalternativer:
  - Konservativ behandling
  - Kirurgisk behandling

Eksklusjonskriterier for kirurgi er alvorlige spiseforstyrrelser (anoreksi/bulimi), alkohol- og stoffmisbruk (skal ha vært rusfri i minst to år før kirurgi) og alvorlig psykisk sykdom.    

Les mer om dine behandlingsmuligheter

Klinisk ernæringsfysiolog gir individuell ernæringsbehandling til pasienter som har gjennomgått vektreduserende kirurgi i Helse Nord.

Klinisk ernæringsfysiolog ved RSSO gir ikke individuell ernæringsbehandling og tar ikke imot henvisninger vedrørende sykelig overvekt hos voksne. Klinisk ernæringsfysiolog inngår som en del av et tverrfaglig team sammen med sykepleier, lege og kirurg ved konservativ og kirurgisk behandling i spesialisthelsetjenesten.

Fastlege og behandlende lege fra lokalsykehuset kan henvise pasienter som har gjennomgått vektreduserende kirurgi med følgende problemstillinger

 • Ernæringskomplikasjoner (eks. diaré, malabsorpsjon, ernæringsvansker, matvarereaksjoner etter kirurgi)
 • Postoperativ hypoglykemi
 • Vitamin og mineral mangel
 • Ernæringsvurdering og tilskudd
 • Undervekt
 • Kostveiledning
 • Oppfølging av svangerskap

KEF gir ikke individuell veiledning i forhold til vektøkning etter kirurgi.

Vektøkning etter kirurgi behandles i hovedsak tverrfaglig og ved behov tilkobles klinisk ernæringsfysiolog ved rsso

Henvisningen skal inneholde

 • Diagnose
 • Henvisningsårsak
 • Vekt
 • Høyde
 • KMI
 • Vektutvikling evt. vekttap
 • Kosthold
 • Gastrointestinale plager eks. obstipasjon/diaré, matvareintoleranser og andre relevante opplysninger
 • Siste blodprøver av vitamin- og mineralstatus

Henvisning sendes til:

Nordlandssykehuset HF
Medisinsk klinikk v/ Regionalt senter for sykelig overvekt i Helse Nord
8092 Bodø

 

Behandlingsforløp hos oss:

 • Innkalling til behandlingsstart
 • Kartlegging og behandling hos lege, sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog 
 • Vurdering av kirurg ved vektreduserende kirurgi
 • Operasjonsforberedende kurs 
 • Individuell oppfølging etter vektreduserende kirurgi 
 • Henvisning til rehabilitering ved konservativ behandling

Du får råd og veiledning om kost og livsstilsendring fra helsepersonell med erfaring i behandling av overvekt 

Ved psykiske sykdommer og spiseforstyrrelser som vurderes som behandlingskrevende henvises pasienten videre til VOP/DPS.

Rehabiliteringstilbud i Helse Nord

Opplysninger som skal inkluderes i henvisning  

 • Antropometri: Høyde, vekt, KMI, blodtrykk, midjemål
 • Tidligere sykdommer, inkludert psykiske og spiseforstyrrelser
 • Medikamentanamnese
 • Vektutvikling: overvektdebut, vekt under og etter graviditet
 • Vektreduksjonsforsøk (kostendring, dietter, fysisk aktivitet, medisiner, tidligere rehabiliteringsopphold)
 • Kosthold
 • Livskvalitet: funksjonsstatus, sosiale situasjon og psykiske helse
 • Naturlige funksjoner: Søvnmønster, samt symptomer på søvnapné (snorking, pustestopp).
 • Stimulantia: Røyk, snus, alkohol og andre rusmidler
 • Matvareintoleranser/allergier
 • Gastrointestinale plager (diaré/obstipasjons plager)
 • Kopi av siste blodprøver tatt hos fastlege
 • Behov for ekstra ressurser? For eksempel bor i omsorgsbolig og har med personale derfra etc.


Sendes til

Regionalt senter for sykelig overvekt i Helse Nord
Medisinsk klinikk/Nordlandssykehuset HF
8092 Bodø

 

Kontakt

Helsesekretær - RSSO

 • Mandag
  • 09:00 - 11:00
  • 13:00 - 14:30
 • Tirsdag
  • 09:00 - 11:00
  • 13:00 - 14:30
 • Onsdag
  • 09:00 - 11:00
  • 13:00 - 14:30
 • Torsdag
  • 09:00 - 11:00
  • 13:00 - 14:30
 • Fredag
  • 09:00 - 11:00
  • 13:00 - 14:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested

Gå inn hovedinngangen, deretter opp i 3. etasje. Se skilt til N-fløya.

En bygning med et skilt på forsiden

Bodø, sentrum

Parkveien 95

8005 Bodø

Kurs og møter