Pasientkurs

Diabetes type 2 startkurs - Lofoten

To dagers lærings- og mestringskurs for voksne som har diabetes type 2 og deres pårørende.

Tid og sted

Når

Arrangeres 1-2 ganger årlig. Datoer settes opp fortløpende.

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Arrangeres i samarbeid med brukerrepresentant, Diabetesforbundets lokallag i Vestlofoten og Frisklivsentralen i Vestvågøy kommune.

Hvor

Lofoten, Gravdal
Store møterom, 3 etasje.

Du må ha henvisning for å delta. Din sykehuslege, fastlege eller diabetes-sykepleier kan henvise deg. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) til Medisinsk klinikk, eller per post til Medisinsk avdeling, Nordlandssykehuset Lofoten, Boks 373, 8376 Leknes .

I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose, og det må fremgå at det henvises til Lærings- og Mestringskurs. Skal det være med pårørende, må hans/hennes navn fremgå i henvisningen. Dette gjelder også i tilfeller hvor pasienten ikke skal delta.

Dersom du allerede er under oppfølgning ved Diabetes poliklinikk NLSH Lofoten, kan du ta direkte kontakt for å få kursplass.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.


 

Hvorfor delta på kurs?​

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.​​
 
Sammen om mestring, læring for livet
Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord
 

I forka​nt av lærings- og mestringskurset kan du ta en e-læring som forbereder deg på hva du kan forvente av kurset. E-læringen tar cirka 15 minutter å gjennomføre, og du finner den her​


Innhold i kurset

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Tema i kurset er: medisinsk faktakunnskap om diabetes og behandling. Råd om fysisk aktivitet. Kunnskap om ernæring ved diabetes. Fotbehandling og senskader. Mestring og livsstilsendring ved kronisk sykdom. Muligheter og rettigheter ved sykdom. Informasjon om tilbud i kommunen. Brukererfaringer. God tid til erfaringsutveksling og spørsmål.

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap.

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine, eller ta med matpakke. Det serveres kaffe, te, vann og frukt/grønnsaker på kursrommet.

Kurset gjennomføres i store møterom i 3 etasje ved NLSH Lofoten: Gravdal.

Overnatting

Du kan benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotell og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Her finner du oversikt over hvilke hoteller Helse Nord har avtalepris med.

Overnatting refunderes etter faste satser. Du vil få refundert samme beløp uavhengig av hvilket hotell du benytter. Les mer om refusjon

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. 

Les mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring​​

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om Diabetes type 2 fra Nordlandssykehuset

Helsenorge - diabetes type 2

Norsk helseinformatikk - diabetes type 2

Nasjonal faglig retningslinje for diabetes - helsedirektoratet

Helsebiblioteket - diabetes type 2

Diabetesforbundet

PårørendesenteretE-læring: "Intro til Diabetes type 2"E-læring: "En nye start med Diabetes type 2"

Nyttige nettressurser - kvalitetessikret samling om helse og mestring

Kursoversikt

Ønsker du å se flere kurstilbud for pasienter og pårørende kan du trykke her​

Kontakt

Relevante behandlinger