Medisinsk avdeling Lofoten

Denne avdelingen består av to enheter: Enhet for sengepost og dagbehandling og enhet for leger.

Enhet for leger:

Består av fem overleger med spesialitet innen kardiologi, gastroenterologi og generell indremedisin. Avdelingen har 6 leger i spesialisering, 6 turnusleger og en enhetsleder. Legene jobber med pasienter på sengepost, i dagbehandling, poliklinisk, på overvåkning og i ulike tverrfaglige team. I Lofoten utføres utredning og behandling av pasienter med generelle indremedisinske tilstander innenfor hjerte, lunge, nyre, nevrologi, endokrinologi, mage/tarm, blodsykdommer og kreft.

Enhet for sengepost og dagbehandling:

Sengepost har 22 senger, dialyse enhet med 8 behandlingsplasser, diabetes poliklinikk, lungepoliklinikk, holter poliklinikk, overvekts poliklinikk - dagbehandling i form av ulike transfusjoner/kurer. Sengeposten har ca. 50 ansatte, de ansatte dekker også dialysebehandlingen og dagbehandlingen. I sengeposten er 4 senger dedikert til slag.

Sengeposten er inndelt i to fløyer, B og C.
 • Fløy B har følgende diagnoser: Hjerte, lunge, kreft og infeksjoner.
 • Fløy C har følgende diagnoser: Hjerneslag/ nevrologi, mage/tarm, psykiatri/rus, blodsykdommer og diabetes/endokrinologi.

Kontakt

Slik finner du fram

En stor bygning med parkeringsplass

Lofoten, Gravdal

Sykehusbakken 23

8372 Gravdal

Kurs og møter

 • Hjerneslagkurs - Lofoten
  Tre dagers lærings- og mestringskurs for voksne som har hatt hjerneslag og deres pårørende.
  Hjerneslagkurs - Lofoten
  14.
  mai
  2024
  3 dager
 • Hjerteinfarktkurs - Lofoten
  To dagers lærings- og mestringskurs for deg som har koronarsykdom, (hjerteinfarkt, angina pectoris, har gjennomført PCI eller ACB-operasjon), og din nærmeste pårørende. Sammen om mestring, læring for livet.
  Hjerteinfarktkurs - Lofoten
  10.
  juni
  2024
  Flere datoer
 • Overvektskurs - Lofoten
  To dagers lærings- og mestringskurs for deg som følges opp ved lokalt senter for sykelig overvekt (LSSO) i Lofoten.
  Overvektskurs - Lofoten
  12.
  juni
  2024
  Flere datoer