Spesialpsykiatrisk avdeling (SPA)

Avdelingen skal hovedsakelig gi et tilbud til pasienter med tilstander som trenger utredning, behandling og rehabilitering utover det kommunehelsetjenesten og lokale distriktspsykiatriske sentre (DPS) kan tilby.

Regionalt behandlings- og kompetansesenter for spiseforstyrrelser har utrednings- og behandlingstilbud for voksne med alvorlige spiseforstyrrelser, både polikliniske konsultasjoner og døgnopphold.
 
Regional enhet for psykoser utreder og igangsetter behandling hos pasienter med psykoselidelser eller ved mistanke om psykoselidelser hos unge voksne og voksne med behov for døgnopphold.
 
Alderpsykiatrisk seksjon utreder og behandler alderspsykiatriske problemstillinger hos pasienter i Nordland med behov for døgnopphold.
 
Sikkerhetsenheten tar imot pasienter som er dømt til behandling i psykisk helsevern, samt pasienter med alvorlige psykiske lidelser med behov for observasjon, utredning og behandling på et høyere sikkerhetsnivå enn andre enheter kan tilby.

Regional tjeneste for pasienter med moderat til alvorlig utviklingshemming og samtidig alvorlig psykisk lidelse.

 

Slik finner du fram

En gruppe hus i et skogsområde

Bodø, Rønvik

Kløveråsveien 1