Akuttenhet for ungdom

Akuttenhet for ungdom er et akuttpsykiatrisk døgntilbud for ungdom mellom 14 og 18 år i Nordland fylke. Enheten er et spesialisthelsetjenestetilbud (3. linje) og henvisning skjer først og fremst fra en lokal poliklinikk (BUP) eller lege.

Ungdom som kommer til oss er mellom 14 og 18 år, og innlegges både akutt og av og til planlagt med behov for utredning, diagnostikk og behandling av alvorlige psykiske tilstander.

Akuttenhet for ungdom skal dekke behovet for spesialisthelsetjeneste for befolkningen tilhørende Nordlands- og Helgelandssykehuset. Vi har plass til 6 pasienter inkludert en skjermet del. Vi har låste dører, og pasientene har i utgangspunktet utgang med følge av personalet. Selv om  pasientene er ulike, er det noen fellestrekk:

  • Alle pasientene er i utgangspunktet mellom 14 og 18 år
  • Alle pasientene strir med problemer som man ikke kunne løse mens de bodde hjemme

Det er et mål at ungdommen, foreldre/omsorgspersonene og henvisende instans skal oppleve å ha fått hjelp i en kritisk situasjon, og at oppholdet kan øke opplevelsen av livsmestring og evne til å arbeide videre mot mer langsiktige mål.

Vi kan tilby

  • Et sted du kan føle deg velkommen, trygg og respektert
  • Et miljø som gir håp og oppmuntring, med en strukturert hverdag, tydelige grenser, voksenkontakt og noen å snakke med
  • Støtte, slik at du kan få til det du selv synes er vanskelig
  • Tydelige tilbakemeldinger på dine handlinger og støtte til å utvikle din selvstendighet og evne til å gå overens med andre
  • Aktiviteter – både i og utenfor enheten der du får mulighet til å prøve ut og mestre nye ting
  • Et skoletilbud med oppfølging fra godt kvalifiserte lærere
  • Et behandlingsteam som fokuserer på dine behov, og som jobber for at du skal få den hjelp du trenger både i enheten og på skolen
  • Familiesamtaler for å bedre samarbeidet i familien der det er hensiktsmessig

Nettverksarbeid for at du skal ha det bedre i ditt nærmiljø når du kommer hjem

Kontakt

Postadresse

Nordlandssykehuset HF Postboks 1480 8092 Bodø

Slik finner du fram

Kløveråsveien 100, Rønvik

Kløveråsveien 100