Psykisk helse- og rusklinikk

Klinikken er lokalisert i Lofoten, Vesterålen og Salten, og omfatter alle tilbud ved Nordlandssykehuset innen psykisk helsevern, rusbehandling og rehabilitering. Vi yter tjenester for alle aldersgrupper og på alle nivåer i spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nordland. I tillegg er Helse Nord sitt regionale tilbud for voksne med spiseforstyrrelser organisert som en seksjon i klinikken.

Kontakt

Det er felles postadresse for alle sykehus i Salten, Lofoten og Vesterålen

Nordlandssykehuset HF
Navn/avdeling/enhet
8092 Bodø

Slik finner du fram

En gruppe hus i et skogsområde

Bodø, Rønvik

Kløveråsveien 1

Hol 45, Leknes

Hol 45

Hol 45, 8370 Leknes

En stor bygning med parkeringsplass

Lofoten, Gravdal

Sykehusbakken 23

8372 Gravdal

Meierigården, Ørnes

Gammelveien 29

Gammelveien 29, 8150 Ørnes

Sjøgata 49, Fauske

Sjøgata 49

8200 Fauske

En gate med biler og bygninger langs den

Vesterålen, Stokmarknes

Ivar Bergsmoes gate 3

8450 Stokmarknes