Kvinnelig sykepleier som holder matbrett

Start din karriere i Nordlandssykehuset

Vi deltar på karrieredager fordi vi ønsker å vise DEG hva vi kan tilby av jobbmuligheter. Vi er Nord-Norges nest største arbeidsplass og har mange kule arbeidsoppgaver til den som tar sjansen!

Sommerjobb 2024? Sjekk ut våre ledige stillinger!

Vi håper du bruker karrieredagen til å spørre, finne ut og knytte kontakter til de som deltar på standen. Vi hjelper deg gjerne med informasjon og inspirasjon til hva Nordlandssykehuset kan tilby deg. Nordlandssykehuset har jobbmuligheter på alle våre steder: Salten, Lofoten og Vesterålen.​

De som deltar på stand er blant annet representanter fra kirurgisk og medisinsk sengepost, akuttenhet/sikkerhetsposten ved Psykisk helse- og rusklinikken, akuttmottaket,​ barnemedisin, nyfødtintensiv og kunnskapsbygging, HR og Bemanningssenteret. 

​Velkommen til å starte din karriere hos Nordlandssykehuset!
 

Vi satser på heltidskultur, og i den forbindelse er det etablert et bemanningssenter som skal bidra til dette. Som sykepleier i heltidsstilling ved Bemanningssenteret, vil du jobbe tre-delt turnus med arbeid per tiden hver tredje helg. Hos oss vil du kunne kombinere somatikk og/eller psykiatri. 

Her vil du derfor jobbe opp mot enheter og fagområder i en begrenset rullering, hvor din kompetanse, dine interesser og sykehusets behov vil bli vektlagt. Ved å jobbe på ulike enheter vil du få verdifull erfaring fra flere fagfelt. Er du nyutdannet sykepleier, eller ny på Nordlandssykehuset, vil du den første tiden jobbe ved ett sted, slik at du får en fin introduksjon til sykehuset vårt.


Klinikken består av ni medisinske avdelinger fordelt mellom våre lokasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Her behandlies pasienter innen: 

 • Indremedisin
 • Akutt- og mottaksmedisin
 • Nevrologi
 • Hud
 • Onkologi
 • Revmatologi
 • Fysikalsk medsin og rehabilitering


Kirurgisk klinikk er organisert i åtte avdelinger fordelt mellom våre lokasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Fagområdene på kirurgisk er:

 • Anestesiologi
 • Bariatrisk kirurgi
 • Bryst- og endokrinkirurgi
 • Gastroenterologisk kirurgi
 • Generell kirurgi
 • Gynekologi (fødselshjelp og kvinnesykdommer)
 • Karkirurgi
 • Ortopedisk kirurgi
 • Plastikkkirurgi
 • Thoraxkirurgi
 • Øre-nese-hals-sykdommer 
 • Øyesykdommer


Klinikken har tre enheter:

 • Barnemedisinsk sengepost, dagbehandling- og poliklinikk (her behandler vi barn med medisinske diagnoser, samt kirurgiske pasienter inkludert brannskader, ortopediske diagnoser og øre-nese-hals-pasienter)
 • Nyfødtmedisinsk avdeling (Nyfødtintensiv utreder og behandler fortidlig fødte fra svangerskapsuke 26 og syke nyfødte, og har ca. 250 innleggelser hvert år)
 • Habilitering for barn og ungdom (Vi gir tilbud til barn og unge i Nordland opp til 18 år som har medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelse, eller skader i nervesystem eller bevegelsesapparat)

 

Klinikken er lokalisert i Lofoten, Vesterålen og Salten, og omfatter alle tilbud ved Nordlandssykehuset innen psykisk helsevern, rusbehandling og rehabilitering. Vi yter tjenester for alle aldersgrupper og på alle nivåer i spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nordland.

I tillegg er Helse Nord sitt regionale tilbud for voksne med spiseforstyrrelser organisert som en seksjon i klinikken.

Prehospital klinikk er lokalisert ved sykehusene i Bodø, Gravdal og Stokmarknes, i tillegg til 20 ambulansestasjoner spredt utover hele Nordlandssykehusets ansvarsområde. Virksomheten omfatter bil- og båtambulansetjeneste, luftambulansetjeneste, AMK-sentral, akuttmottak, observasjonsenhet og portørtjeneste.

Klinikken er lokalisert i Bodø, med enheter også i Lofoten og Vesterålen, og består av fire avdelinger: Bildediagnostisk avdeling, Laboratoriemedisinsk avdeling, Patologisk avdeling og Medisinteknisk avdeling.

Laboratoriemedisinsk avdeling består av medisinskbiokjemi, prenalyse, blodbank, og medisinsk mikrobiologi.

 

Ka​​rrieremuligheter

For oss er våre ansatte vår viktigste ressurs. Derfor bygger vi trygge rammer og bistår med videreutvikling av den kompetansen du allerede har.
 
Nordlandssykehuset gir ansatte støtte og veiledning i gjennomføring av videreutdanning og spesialistutdanning. Vårt bibliotek har spesialkompetanse innen helsefaglig stoff. Vi er et moderne sykehus, og tar imot flere hundre studenter innenfor mange ulike studieretninger. Vi tar gjerne imot deg også!

Mange av våre enheter ønsker å gi deg en forutsigbar og trygg innføring i din fremtidige sykepleierjobb. Dette gjør de gjennom å ansette deg som assistent til helgetillinger og ekstrahjelp ved siden av sykepleierstudiene.

Har du spørsmål eller ønsker med informasjon om ferievikar eller ekstrajobb, ta kontakt med personal@nordlandssykehuset.no​


Nordlandssykehuset inngår avtale med studiestedene om praksisplasser for de ulike studiene. Vi forplikter oss til å bidra med veiledede praksisplasser i det antallet vi har avtalt. Dette administreres gjennom seksjon for kunnskapsbygging.

Studenter fra universiteter uten avtale som ønsker praksisplass ved Nordlandssykehuset må ta kontakt med seksjon for kunnskapsbygging for å inngå avtale. 

 • Anita Holstad, anita.harsvik@nordlandssykehuset.no
  tlf. 45 24 10 66
 • ​​​Grethe Brobakk, grethe.brobakk@nordlandssykehuset.no
  tlf. 75 57 06 18

​​

Nordlandssykehuset er en offentlig godkjent lærebedrift. Vi tilbyr lærlingestillinger innen ambulansearbeiderfaget, helsearbeiderfaget, portørfaget, logistikkfaget og institusjonskokk. Nye lærlingestillinger har som regel søknadsfrist 1. mars og oppstart til høsten. Enkelte ganger vil vi kunne lyse ut lærlingestillinger utenom dette.

​Ønsker du å være lærling hos oss? Ta gjerne kontakt for mer informasjon. 

Veronica Jacobsen, leder Lærlingetjenesten i Nordlandssykehuset, veronica.jacobsen@norldandssykehuset.no​

Les mer om lærlingetjenesten i Nordlandssykehuset


 

Bioingeniør eller student på utkikk etter sommerjobb?

Vi har ledig ferievikariater i Lofoten, Vesterålen og Bodø. Som ferievikar vil oppgavene dine berøre flere felt innenfor bioingeniøryrket, tilpasset vårt behov og din erfaring og hvor langt du har kommet i utdanningsløpet.

Søknader vurders fortløpende!

Velkommen som ferievikar hos oss!
Sykepleier som står i døråpningen til pasientrom

Lyst på sommerjobb? Søk hos oss

Vi trenger blant annet helsefagarbeider, sykepleier, spesialsykepleier, ambulansearbeider. Sikre deg sommerjobben nå, søk idag! Vi ansetter fortløpende.

P.S. Se våre flotte videoer fra Lofoten, Vesterålen og Bodø. HVOR vil du jobbe?

Se vår sommerjobb-side
En strand med solnedgang
Sist oppdatert 12.03.2024