Dame i ambulanseklær inni ambulanse

Lærling i Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset er offentlig godkjent som lærebedrift og kan gi fullverdig opplæring og en spennende og lærerik læretid innenfor flere yrkesfag. På denne siden finner du informasjon til deg som har lyst til å bli eller er lærling på en arbeidsplass der du vil få muligheten til å utvikle deg.

Se alle ledige stillinger (velg utdanningsstilling for å se lærlingestillinger)

Nordlandssykehuset er stolt av å kunne tilby læreplasser innenfor:

 • Helsearbeiderfaget
 • Ambulansearbeiderfaget
 • Portørfaget
 • Ernæringskokkfaget
 • Service- og administrasjonsfaget
 • Logistikkfaget

Som lærling hos oss blir du godt kjent med din arbeidsplass, dine kollegaer og ulike pasientgrupper. I tillegg får du mulighet for hospitering på andre steder i sykehuset for å dekke dine kompetansemål.

Som lærling får du veileder(e) og tett oppfølging av fagansvarlige koordinatorer i lærlingetjenesten. I tillegg får du jobbe sammen med kollegaer med masse erfaring under hele læretiden.

Årlig lyses det ut nye lærlingestillinger med søknadsfrist 1. mars med oppstart til høsten. I noen tilfeller lyses det ut stillinger utover dette.

 

 
 

Kart
Kart over de ulike lærlingemulighetene i Nordlandssykehuset. 

Se bilde i fullversjon (åpnes i nytt vndu)

Som lærling i Nordlandssykehuset har du rett til:

 • Godkjent lærekontrakt og arbeidsavtale
 • Veiledning og oppfølging i læreperioden
 • Fagorganisering
 • Ferie, permisjon og fravær grunnet sykdom på lik linje som andre ansatte.
 • Lønn og feriepenger

Lærlingelønn er grunnlønnen til en nyutdannet fagarbeider fordelt på to år etter gjeldende prosentsats:

 • 30% (0-6 mnd. september-februar)
 • 40% (6-12 mnd. mars-august)
 • 50% (12-18 mnd. september-februar)
 • 80% (18-24 mnd. mars-august)

Lønn blir utbetalt forskuddsvis den 12. hver måned. Det vil si at hvis du starter 1. september vil du få første lønn 12. september. Hvis du har lærekontrakt til 31. august, utbetales siste lønn 12. august.

 

Vi har forventninger til at våre lærlinger følger vårt arbeidsreglement, lover og tariffavtaler.
 
I læretiden forventer vi
 • Du møter på jobb presis og har skiftet og er klar når arbeidsdagen begynner.
 • Du medvirker til å skape et godt arbeidsmiljø ved å vise god folkeskikk og normal høflighet.
 • Du stiller på eventuelle kurs og lærlingesamlinger.
 • Du viser engasjement og interesse for ditt fagfelt.
 • Du tar ansvar for egen læring og jobber systematisk frem mot fagprøven.
 • Du er ydmyk for dine kollegaer og med-lærlinger i forhold til andres kunnskap og erfaringer.
 • Du tar initiativ, er lærevillig og tilbyr deg å hjelpe.
 • Gi beskjed i god tid ved fravær.
 • Kjenne sin egen begrensning på arbeidsoppgaver som man vet man ikke mestrer eller har gjort før.
 • Viser samarbeidsvilje.

Hva skjer med overtredelse av disse punkene?

Ved overtredelse av disse punktene, vil enhetsleder gi lærlingen en muntlig advarsel, for så å gi skriftlig advarsel hvis det vedvarer. I verste fall kan gjentatte overtredelser føre til oppsigelse.

Som lærling i Nordlandssykehuset vil du få god oppfølging av en faglig veileder som vil sikre progresjon, utvikling og trivsel i lærlingetiden. Vi har som mål å i størst mulig grad tilpasse læretiden etter lærlingens evner, interesser og forutsetninger. 

Nordlandssykehuset arrangerer årlig veilederkurs og samling for erfaringsdeling gjennom Seksjon for kunnskapsbygging. Oversikt over kurstilbud og påmelding finner du på www.kunnskap.nlsh.no 

Nordland Fylkeskommune arrangerer kurs for lærebedrifter

Lærlingetjenesten er organisert i FAG-Seksjon for kunnskapsbygging, og består av leder og fagansvarlige innenfor de forskjellige fagene som Nordlandssykehuset har lærling i. Seksjon for kunnskapsbygging har kontorer i Rønvik.

Veronica Jacobsen

Leder, lærlingetjenesten

veronica.jacobsen@nordlandssykehuset.no 90 58 69 89

Besøksadresse: Mellomåsveien 4

 
 

 

Helsearbeiderfaget

Gørill Birgitte Markussen

Fagansvarlig og koordinator, helsearbeiderfaget

gorill.birgitte.markussen@nordlandssykehuset.no 90 41 57 70

Område: Vesterålen

Julie-Mari Fure

Fagansvarlig og koordinator, helsefagarbeiderfaget

julie-mari.fure@nordlandssykehuset.no 91 59 73 54

Område: Bodø

Nina Karin Andreassen

Fagansvarlig og koordinator, helsearbeiderfaget

nina.karin.andreassen@nordlandssykehuset.no 41 63 89 19

Område: Lofoten

 

Ambulansefaget

Viktoria Benedikte Eriksen

Fagansvarlig og koordinator, ambulansefaget

victoria.benedikte.eriksen@nordlandssykehuset.no 40 46 42 74

Område: Bodø/Salten

Sigurd Nerva

Fagansvarlig og koordinator, ambulansefaget

sigurd.nerva@nordlandssykehuset.no 75 53 45 25

Område: Bodø/Salten

Monica Hansen

Fagansvarlig og koordinator, ambulansefaget

monica.hansen2@nordlandssykehuset.no 95 07 54 84

Område: Lofoten

Ida Marie Osbakk

Fagansvarlig og koordinator, ambulansefaget

ida.marie.osbakk@nordlandssykehuset.no 48 35 79 30

Område: Vesterålen

Emil-André Andersen

Fagansvarlig og koordinator, ambulansefaget

emil-andre.andersen@nordlandssykehuset.no 91 36 03 51

Område: Vesterålen

Portørfaget

Fred-Asle Nordvik

Fagansvarlig og koordinator, portørfaget

fred-asle.nordvik@nordlandssykehuset.no 95 27 37 09

Område: Bodø

 

Ernæringskokkfaget

Lill-Anita Sagnes

Fagansvarlig og koordinator, ernæringskokkfaget

lill-anita.sagnes@nordlandssykehuset.no 90 82 71 23

Område: Bodø

Camilla Johnsen Mathisen

Fagansvarlig/koordinator, ernæringskokkfaget

camilla.johnsen.mathisen@nordlandssykehuset.no 75 57 26 19

Område: Vesterålen

Logistikkfaget

Kjetil Bull-Dahl

Fagansvarlig/koordinator

kjetil.bull-dahl@nordlandssykehuset.no 75 57 17 07

Område: Bodø

Torgeir Willumsen

Fagansvarlig/koordinator

torgeir.willumsen@nordlandssykehuset.no 75 57 13 29

Område: Bodø

 

Service- og administrasjonsfaget

 

Veronica Jacobsen

Fagansvarlig og koordinator

veronica.jacobsen@nordlandssykehuset.no 90 58 69 89

Område: Bodø

Anne Synnøve Aga

Fagansvarlig og koordinator

anne.synnove.aga@nordlandssykehuset.no 75 57 81 95

Område: Bodø

 

Sist oppdatert 30.01.2024