Ungdom som prater med to damer i en skranke

Service- og administrasjonsfaget

Service- og administrasjonsfagarbeidere koordinerer og utfører service og administrative driftsoppgaver i sykehuset.

Vil du bli Nordlandssykehuset ansikt utad? Bli lærling i service- og logistikkfaget!

Som lærling i service- og administrasjonsfaget vil du jobbe i resepsjon, skranke eller kontorlandskap. Vi har lærling i Fagavdelingen ved Nordlandssykehuset og skal fra høsten 2024 ta imot lærling i seksjon for sentralbord, resepsjon og timeservice ved Nordlandssykehuset Bodø Sentrum. Første del av læretiden vil legges opp til at du følger din(e) veileder(e) og du vil gradvis få opplæring og utvidede arbeidsoppgaver som gjør at du blir trygg i arbeidet og får god dekking av dine kompetansemål.

Ungdom som snakker med to damer
Lærlingen Martin som underviser to pasienter.

Å være lærling i dette faget gir deg muligheten til å ta del i og ha ansvar for å utføre en rekke administrative oppgaver for å støtte et kontor eller en organisasjon. I tillegg får du muligheten til å bli en dyktig servicemedarbeider gjennom å gi god kundebehandling og være veiviser i et stort sykehus.

 

 

Oppgaver kan omfatte

 • Besvarelse av telefonhenvendelser
 • Kundebehandling over skranke og resepsjon
 • Arkivering, sortering og distribuering av post
 • Registrering data, utarbeide dokumenter og rapporter
 • Planlegging av møter, kurs og andre arrangementer
 • Varebestilling, forefallende arbeid og andre administrative oppgaver

Vi tilb​yr

 • 2 års læretid og utdanning i et spennende og krevende fagmiljø, under veiledning
 • Opplæringsplan som ivaretar kompetansemålene
 • Varierte arbeidsoppgaver som vil kunne bidra til at du kan utvikle god kompetanse i innen service- og administrasjonsfaget igjennom læretiden
 • Mulighet til hospitering
 • Gode kollegaer og et faglig godt arbeidsmiljø
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler​
 • Gode jobbmuligheter etter endt læretid

 

Sist oppdatert 13.02.2024