Tips til helsepersonell

Mange barn er engstelige for ubehagelige prosedyrer og behandling. Eksempler på slike prosedyrer kan være blodprøver, innleggelse av veneflon eller å få en vaksine. Da er det viktig at vi som helsepersonell har kunnskap om hvordan vi kan få en slik undersøkelse gjennomført på best mulig måte for barnet.

Sist oppdatert 08.03.2024