Høy aktivitet og mange prosjekter

Brukerutvalget og Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset har lagt bak seg et aktivt år. Film om det å være ung pasient og råd til helsepersonell er noe av det de har gjort i 2020.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 15.04.2021
Sist oppdatert 17.03.2023

Ungdomsrådet

Leder Marie Dahlskjær og nestleder Lars Herman Nordland i Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset.

Ungdomsrådet og Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset har som oppgave å gi råd og innspill til Nordlandssykehuset om saker som angår pasienter og pårørende. 

Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset har det siste året deltatt i arbeidet med utvikling av ny nettside for ungdom i sykehus, råd til helsepersonell og laget råd for hvordan sikre god brukermedvirkning i prosjekter. De har også produsert to gode filmer om det å være ung pasient i sykehus. Filmene ble vist under Pasientsikkerhetskonferansen i februar.

- I 2021 ser vi frem til et aktivt år, med videre og flere nye, gode og viktige samarbeid. Vi ser også frem til å stå på for å bli enda mer brukt rundt omkring på hele sykehuset, sier leder Marie Dahlskjær i Ungdomsrådet.

Fysisk helgesamling

Ungdomsrådet gjennomførte seks møter i fjor. I tillegg arrangerte de en fysisk helgesamling i Bodø helgen 16. til 18 oktober, samt et digitalt fellesmøte med de andre ungdomsrådene i regionen.

Ungdomsrådet fikk også til et sosialt arrangement i løpet av perioden, med en digital sommeravslutning 19. juni med både quiz og spill. 

«Vi må bli hørt og tatt med i alle beslutninger som angår oss, både som unge pasienter og for arbeidet vårt i Ungdomsrådet»
Ungdomsrådet Nordlandssykehuset
Ungdomsrådet har gitt innspill til saker av strategisk karakter for ungdom ved Nordlandssykehuset, blant annet oppdragsdokument for 2020 og jobbet med ulike kurs for ungdom. De har besvart tre høringer og gjennomført undervisnings- og foredragsvirksomhet. I tillegg har Ungdomsrådets representanter deltatt i ulike forbedrings- prosjekter og arbeidsgrupper. Til sammen har de deltatt i 29 ulike prosjekter. 

Trygg opplevelse

Nå skal de fortsette den gode jobben de allerede har begynt på. 

- Vi skal fortsette å ha fullt fokus på å sikre gode overganger, samt ha fokus på nye og viktige saker, holde foredrag og lære opp helsepersonell i å bli enda bedre i hvordan man skal nå og ivareta ungdomsgruppen best mulig. På denne måten kan pasientens opplevelse i møte med helsevesenet bli best og tryggest mulig for dem, sa Dahlskjær da hun presenterte årsmeldingen for styret på Nordlandssykehuset 17. mars. 

Her er noen aktuelle lenker som viser litt mer av hva Ungdomsrådet har gjort det siste året: 

Fikk nytt brukerutvalg

Også Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset har lagt bak seg et aktivt år. I september 2020 ble nytt Brukerutvalg oppnevnt. Samme måned ble det gjennomført opplæring for det nye Brukerutvalget. Opplæring og oppfølging har vært sentrale temaer for Brukerutvalget i 2020. Arbeid med hvordan sikre at brukerrepresentanter i prosjekter og utvalg blir fulgt opp, har vært sentralt. 

Brukerutvalget

Fra venstre: leder Marie Dahlskjær, Fransisca Kappfjell Herbst (vara), Linn Christin Sørtorp, Mai-Helen Walsnes, Victor Torrisen, Ivar Martin Nordgård, Ole André Korneliussen, nestleder Gunn Strand Hutchinson og leder Paul Daljord i Brukerutvalget.

Aktuelle saker for Brukerutvalget har vært å delta i ulike forbedrings- og forskningsprosjekter, de har gitt innspill til oppdragsdokumentet for 2020, jobbet for å få busstrasé utenfor hovedinngangen av Nordlandssykehuset i Bodø sentrum og bidratt i arbeidet med arealplanleggingen av Rønvik sykehus De har også bidratt med erfaringer og tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende i forbindelse med samvalg, samt Covid-19.

- Jeg har som mål at Brukerutvalget skal bli enda bedre på toveis- kommunikasjon med brukerorganisasjonene i Nordland. Vi ser frem mot et 2021 med tilgang til vaksiner, som vil muliggjøre flere møter. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med ledelsen og styret i Nordlandssykehuset, sier leder Paul Daljord.


Her er noen aktuelle lenker som viser litt mer av hva Brukerutvalget har gjort det siste året: