Fagkurs

Kick-Off Utdanningsprogram Rus

Velkommen til en spennende kick-off for vårt nye utdanningsprogram innen rus!

17.
juni
2024
  1. 17. jun. 2024, 08:00 - 15:10
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 17. jun. 2024, 08:00 - 15:10

Hvor

Festsalen, Nordlandssykehuset Bodø Rønvik
Kløveråsveien 1
8076 Bodø

Påmelding

Frist for påmelding: 03. jun. 2024
Påmelding

I forbindelse med etablering av nytt akuttilbud i TSB (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling) har Nordlandssykehuset besluttet å prioritere kompetanseheving innen rusbehandling. I den anledning planlegges et tverrfaglig utdanningsprogram i akutt og oppfølgende behandling innen rus- og avhengighet med fokus på kartlegging, utredning, behandling og samhandling.

Vi ønsker derfor å invitere til en spennende lansering den 17.juni 2024. Temaer er nasjonalt oppdrag TSB, informasjon om nytt behandlingstilbud,
vurdering og behandling av akutt rusproblematikk og et overordnet blikk på endringsprosesser i helsesektoren.

Utdanningsprogrammet består av fire moduler, hvor lanseringsdagen utgjør første modul. Resterende program presenteres fortløpende fra høsten 2024 og det vil bli søkt om godkjenning i henhold til gjeldende regler i aktuelle fagforeninger.

Program

08.00-08-30 Registrering


08.30-08.45 Velkommen og presentasjon av dagen og programmet


08.45-09.30 Hva er TSB – Hva er vårt oppdrag fra Helse Nord

  • Frank Nohr, Helse Nord
  • Andreas Østvik, avdelingsleder ARPA

09.30-09.45 Pause

09.45-10.30 Hva er akutt TSB?

Ulike modeller for akutt TSB
Hvordan ivareta samhandling med somatikk/psykisk helsevern
Samarbeid i den akuttmedisinske kjede (LV, AMK, kommuner, fastleger)

  • Hilde Harwiss, Nasjonal kompetansetjeneste TSB
  • Karoline Rollag, Nasjonal kompetansetjeneste TSB

10.30-10.40 Pause

10.40-11.30 Hvordan utnytte de akutte tjenestene i vårt område til det for TSB-pasientene? 

Nasjonal kompetansetjeneste TSB forts.

11.30-12.15 Lunsj

12.15-13.30 Nasjonal kompetansetjeneste TSB forts.

13.30-13.45 Pause

13.45-15.00 Endringsprosesser i helsesektoren: hva - hvorfor - hvordan?

Foredraget vil kunne sees på som en motivasjon for å jobbe bevisst med kontinuerlig tilpasning og omstilling til framtidas utfordringer

  • Pål Pedersen, professor ved handelshøyskolen Nord universitet

15.00-15.10: Avslutning