Fagkurs

Helsepedagogisk forum

3-timers foredrag med ulike tema innenfor helsepedagogikk for helsepersonell og brukerrepresentanter

Tid og sted

Når

Tema og invitasjon legges ut på sykehusets interne nettside Pulsen og sendes på e-post til våre samarbeidspartnere i god tid før arrangementet.

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Tilbys to ganger i året ved våre lokasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen.

Målgruppe

Tverrfaglig helsepersonell og brukerrepresentanter.

Innhold

Ulike eksterne foredragsholdere foreleser om temaer innenfor helsepedagogikk. For eksempel kommunikasjon, presentasjonsteknikk, gruppedynamikk, digital gruppeopplæring osv

Litteraturtips og nyttige nettadresser

Litteraturliste grunnkurs helsepedagogikk ved Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-øst

Kontakt