Øver på å ta imot hardt skadde pasienter

I 2021 tok Nordlandssykehuset imot 170 hardt skadde pasienter - fordelt mellom Lofoten, Vesterålen og Bodø. Sykepleierne som er på kurs i traumesykepleie (KITS), vet at deres kompetanse er livsviktig for pasienten.

Ann Kristin Kvarv Guldvog, seksjon for pasientsikkerhet
Publisert 25.05.2023
Fem personer som ser på pasient i seng

Nordlandssykehuset i Bodø har fire hovedinstruktører, samt egne instruktører i Lofoten og Vesterålen.

​Nordlandssykehuset HF har status som akuttsykehus med traumefunksjon. For sykepleierne heter kurset KITS (kurs i traumesykepleie), tilsvarende for leger i traumeteam er ATLS (Advanced trauma life support). 

Sterkt anbefalt o​​pplæring

KITS er et todagers kurs i traumesykepleie som henvender seg til alle sykepleiergrupper som jobber med mottak av traumepasienter. Kurset tar for seg sentrale tema i traumebehandling og praktiske øvelsesstasjoner. 

KITS-kursets mål er å gi grunnleggende kunnskap om sykepleie til traumepasienter i initialfasen. 

Ved Nordlandssykehuset Bodø arrangeres kurs i traumesykepleie to ganger årlig, med maks 18 deltagere hver gang. Det er viktig å tilby kurs regelmessig, både for de som er nyansatte og skal delta i traumeteamet, og for sykepleiere som skal friske opp kunnskapen. 

I følge Nasjonal Kompetansetjeneste for traumatologi skades om lag 10 prosent av Norges befolkning årlig, og 100 000 skades så alvorlig at de trenger behandling i sykehus. Årlig dør 2 500 fortrinnsvis unge og tidligere friske personer av skader. Skader er den hyppigste dødsårsak i befolkningen under 35-40 år. Kvaliteten på behandlingen av alvorlig skader betyr mye for utfallet med tanke på overlevelse og følgetilstander.

Ved Nordlandssykehuset Bodø kan man se vi en økning i antall traumer de siste årene, noe som gjør det høyaktuelt å trene på mottak av disse pasientene:
  • 2020: 65 traumealarmer og 85 pasienter
  • 2021: 85 traumealarmer og 92 pasienter
  • 2022: 93 traumealarmer og 116 pasienter

​Tidskritisk traumemo​​ttak krever riktig kompetanse

Traumeteamet består av to sykepleiere i akuttmottak (en loggfører og en håndlanger)en bioingeniør, en radiograf, en radiolog, en operasjonssykepleier, en anestesisykepleier, en anestesilege, en ortoped, LIS1,  en undersøkende kirurg og en traumeleder. 
Behandlingen er oftest tidskritisk når en hardt skadd pasient kommer til akuttmottaket. Da er det helt nødvendig at de som tar imot har riktig kompetanse og er godt trent.

Fem personer som hjelper pasient i seng


Praktiske øve​lsesstasjoner

De praktiske øvelsesstasjonene ved KITS fokuserer på å lære kursdeltakerne prosedyrer som er høyaktuelle ved mottak og behandling av traumepasienten. 

Anleggelse av nakkekrage og «log roll med tømmerstokkregime» er tema for to av øvelsesstasjonene. Kursdeltakerne får teoretisk informasjon før de øver på prosedyrene under tilsyn av instruktør.

Den siste praktiske øvelsen «Log Roll» krever et godt samarbeid. «Pasienten» skal undersøkes for ryggskade. En sykepleier holder hodet stabilt og teller til tre, før pasienten rulles forsiktig over på siden slik at ryggsøylen er stabil.

I en reell akuttsituasjon ville kirurgen nå få muligheten til å gjøre de første undersøkelsene av nakke og rygg.

«Log roll» eller «tømmerstokkvending» utføres av fire personer, og er en av øvelsesstasjonene på KITS-kurset.  Veiledes av instruktør.

Lokale instruktører

Nordlandssykehuset i Bodø har fire hovedinstruktører, samt egne instruktører i Lofoten og Vesterålen. Nasjonal instruktør kommer på «befaring» når nye instruktører skal godkjennes.

Kurset avsluttes med en teoretisk og praktisk test.