Simuleringssenteret

Simuleringssenteret er lokalisert i andre etasje i R-fløya i Nordlandssykehuset Bodø. Her finnes flere rom som kan bookes for simulering, ferdighetstrening og debrief. Senteret kan benyttes av alle avdelinger som ønsker å trene for å bli bedre. Vi har også noe utstyr tilgjengelig for utlån.

Lege som tar sprøyte fra en dukke
Økt bruk av simulering er et satsningsområde i Nordlandssykehuset. Seksjon for pasientsikkerhet jobber spesifikt med å utvikle senteret i tråd med brukernes ønsker innen områdene ferdighetstrening og simulering. Simuleringssenteret tar sikte på at vi skal utdanne egne fasilitatorer i konseptet Train The Trainer (TTT) slik at klinikkene får dekket behovet for egne fasilitatorer. Ulike pakker for ferdighetstrening er under utvikling.
 

Ta kontakt på e-post sim.bodo@nordlandssykehuset.no​​ for nærmere informasjon.

Våre arbeidsområder innen simulering og ferdighetstrening​​

Helse Nord RHF har e-læring og praktiske kurs utarbeidet av Norsk Resuscitasjonsråd.
E-læringen finnes i vår læringsportal Campus og er fritt tilgjengelig for alle ansatte. 

Kurspakkene er som ​følger:

  • ​Resuscitering av Nyfødte inhospitalt/prehospitalt
  • Avansert HLR (AHLR) barn
  • GHLR-Grunnleggende HLR for alle, med bruk av hjertestarter
  • DHLR - HLR for de med særskilt beredskap som Brann,Politi og vektertjeneste
  • HHLR – HLR for helsepersonell inne på sykehus eller helseinstitusjon
  • Avansert HLR (AHLR) voksen  

Les om kursene og informasjon om norske guidelines her

Seksjon for pasientsikkerhet er ansvarlig for Nordlandssykehuset hjertestansregister inhospitalt


Nordlandssykehuset har egen hovedinstruktør i proACT, og seksjon for pasientsikkerhet har ansvaret for instruktørkurs og instruktøroppdatering. 

Mann som intuberer dukke

Birger Hveding intuberer dukke.

Åtte nye ProACT-instruktører på Nordlandssykehuset

I kurskonseptet ProACT lærer man å observere, kunne gjenkjenne og vurdere tiltak for oppfølging av pasienten ved tidlige tegn til sykdomsforverring.

20. og 21. mars 2024 arrangerte Seksjon for pasientsikkerhet ProACT-instruktørkurs
En gruppe kvinner som poserer for et bilde

Øver på å ta imot hardt skadde pasienter

I 2021 tok Nordlandssykehuset imot 170 hardt skadde pasienter - fordelt mellom Lofoten, Vesterålen og Bodø. Sykepleierne som er på kurs i traumesykepleie (KITS), vet at deres kompetanse er livsviktig for pasienten.
Les mer om KITS-kurset
Fem personer som ser på pasient i seng

Offisiell åpning av klinisk simuleringssenter

Klinisk simuleringssenter har et areal på om lag 440 m2. Senteret har seks rom for ferdighetstrening og simulering, en Sim-Lab med tilhørende kontrollrom for Sim-man 3G og kamera monitorering, to rom for debrief, ett undervisningsrom samt ett treningsrom for HLR.
Les nyhetssaken om åpning av simuleringssenteret
Dukke som ligger i sykeseng
Sist oppdatert 26.03.2024