Nordlandssykehuset er åtte ProACT instruktører rikere

I kurskonseptet ProACT lærer man å observere, kunne gjenkjenne og vurdere tiltak for oppfølging av pasienten ved tidlige tegn til sykdomsforverring.

Pernille Aune, seksjonsleder, Seksjon for pasientsikkerhet
Publisert 25.03.2024
En gruppe kvinner som poserer for et bilde
Fra venstre: Karin Cicilie Monsen Hansen, Thea Halvorsen, Sissel Holten, Elise Lundlie, Lena Guttormsen, Emilie Mjelle, Maja Monsen og Ino Michelle Setsaa.

Nordlandssykehuset jobber systematisk for å gi kompetanse til ansatte for å avdekke og følge opp pasienter med forverret somatisk tilstand. Nylig fikk Nordlandssykehuset åtte nye instruktører. 

Med fokus på pasientsikkerhet

I tråd med Helsedirektoratets nasjonale faglige råd for Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand ble kurskonseptet ProACT implementert i Nordlandssykehuset i 2017.

20. og 21. mars 2024 arrangerte Seksjon for pasientsikkerhet ProACT instruktørkurs. Det var deltakere fra Psykisk Helse- og rus klinikken, Prehospital klinikk, Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk. Som instruktører kan de nå fasilitere ProACT grunnkurs som i Nordlandssykehuset er et kurs for alle ansatte med klinisk pasientkontakt.

Grunnkurset er bygd opp av ProACT Norge og består blant annet av:

  • ABCDE + F -algoritmen; struktur for systematisk observasjon, fagkunnskap og ferdigheter
  • NEWS2 skåringsverktøy
  • ISBAR kommunikasjonsverktøy, struktur for presis kommunikasjon

Etter en halv dag med teori, bruker man de elementene man lærer i teorien i simulering og ferdighetstrening. Dette gjøres i en så relevant og realistisk kontekst som mulig.

Diagram

NEWS

De fleste som jobber pasientnært kjenner til Nordlandssykehusets Early Warning Score, NEWS, og er mest brukt for pasienter eldre enn 16 år. Dette scoringssystemet registrerer svikt i vitale funksjoner som gjør at man tidlig kan oppdage når akutte og livstruende situasjoner er under utvikling. NEWS er en objektiv måling som brukes i alle helseforetak i Helse Nord og er også innført i Nordlandssykehusets samarbeidskommuner i Nordland fylke.

- Det er en trygghet å ha NEWS som et verktøy i pasientbehandlingen. Når man refererer til NEWS er det noe alle kjenner til, og vi snakker samme språk, sier fasilitator og rådgiver, Linda Djupos.

Det er en motivert gjeng som forlater instruktørkurset og det planlegges nå grunnkurs i de enhetene instruktørene tilhører.

- Før sommeren skal alle ansatte ved nevrologisk enhet igjennom ProACT grunnkurs, sier instruktør ved nevrologisk enhet A6, Sissel Holten

Seksjon for Pasientsikkerhet takker for innsatsen og ønsker alle instruktørene lykke til!

Har du spørsmål til kurskonseptet ProACT, ikke nøl med å ta kontakt. 

Ann Kristin Guldvog

Hovedkoordinator i Nordlandssykehuset

ann.kristin.guldvog@nordlandssykehuset.no

Pernille Aune

Leder i Seksjon for pasientsikkerhet

pernille.aune@nordlandssykehuset.no