- og får en mer fornuftig samfunnsøkonomi

Slik fremmer vi god helse

Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse inviterte sammen med  Fylkesmannen i Nordland til fagdag i Folkets Hus i Bodø 3. november.

Publisert 02.10.2017
Sist oppdatert 13.11.2017
Arbeid og aktivitet er viktig for helsen
Det ble mange spennende innlegg med utgangspunkt i videregående skole, konkret om diffuse psykisk helse- og muskel- skjelettplager, i NAV og fra et folkehelseperspektiv. 

Dr. med. Aage Indahl, spesialist i fysikalsk medisin med spesielt fokus på ryggplager.

Ivar Karlsen, leder NAV Bodø, innleggspresentasjon.

Proffessor II Arnstein Mykletun, regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse.

Koordinator i oppfølgingstjenesten ved Bodin Videregående skole Ronny Olsen sammen, innleggspresentasjon.

Professor emeritus Arne Holte, innleggspresentasjon, tenk deg grundig om dersom du tenker å skrive ut Holtes presentassjon, den inneholder 386 sider.

Regionalt kompetansesenter takker innledere, deltakere og folkene på Folkets Hus/Bodø Catering og Selskapsservice for en flott dag.

Program:

08:30 - 09:00 Registrering og kaffe

09:00 – Velkommen / Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse
09:15 – 10:00: Om plager og sykdom / Professor emeritus Aage Indahl

10:00- 10:15 Pause

10:15 – 10:30 Utfordringsbilde for unge - sett fra NAV / Leder NAV Bodø Ivar Karlsen
10:30 – 10:45 Hvorfor faller unge ut av skolen – sett fra forskningen? / Professor Arnstein Mykletun
10:45 – 11:15 Utfordringsbilde for unge – sett fra Videregående skole og elevperspektiv / Ronny Olsen, Oppfølgingstjenesten Bodin videregående skole

11:15 – 12:00 Lunsj

12:00 – 15:00 Syv prinsipper for en faglig fundert psykisk helsefremmende strategi i kommunen / Professor emeritus Arne Holte
15:00 – 15:30 Oppsummering, kommentarer og avrunding av dagen / Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse